Mahdollisuuksia ja osaamisen kehittymistä — palkkatuettu työ osana urapolkua

Palkkatuki on työnantajalle myönnettävä taloudellinen tuki työttömän palkkakustannuksiin. Palkkatukea on mahdollista saada työhön, joka kehittää ammatillista osaamista sekä esimerkiksi tilanteissa, joissa terveydentila voi vaikeuttaa työsaantia. Palkkatuella voidaan tukea myös työnhakijan pääsyä takaisin työelämään.
Palkkatuettu työsuhde voi toimia osana työntekijän urapolkua kehittämällä ammatillista osaamista ja antamalla tasavertaisen mahdollisuuden tehdä työtä. Kuva: Silja Minkkinen
Palkkatuettu työsuhde voi toimia osana työntekijän urapolkua kehittämällä ammatillista osaamista ja antamalla tasavertaisen mahdollisuuden tehdä työtä. Kuva: Silja Minkkinen

Palkkatuettu työ voi sopia eri vaiheisiin työuran aikana. Keväällä 2024 kaksi kaupungilla työskentelevää kertoivat kokemuksestaan palkkatuetusta työstä osana heidän urapolkuaan. Heitä yhdistää positiivinen kokemus palkkatukityöstä. Haastateltavat esiintyvät tässä uutisessa nimettömänä.

Palkkatuettu työ on työsuhde siinä missä muutkin

Palkkatuetulla työllä on aina tarkoitus ja tietyt perusteet, joiden tulee täyttyä tuen myöntämiseksi. Lähtökohtaisesti palkkatuettu työsuhde on aivan tavallinen työsuhde ja palkattavalla ja työnantajalla on normaalit työsuhdetta koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Yhtenä olennaisena asiana on se, että palkkatuetussa työssä oleva on tasavertainen työyhteisön jäsen. Haastateltavat kokivat, että vastaanottavaisella sekä kannustavalla työyhteisöllä oli iso merkitys palkkatukityön onnistumiselle sen lisäksi, että työtehtävät vastasivat omia mielenkiinnon kohteita.

– Suuri merkitys on sillä, että palkkatukityössä oleva työntekijä kokee oman työpanoksensa merkitykselliseksi ja tuntee olevansa osa työyhteisöä.

”Hyvä näytönpaikka osoittaa omaa osaamista”

Palkkatuettuun työhön voidaan päätyä erilaisten lähtökohtien ja tilanteiden kautta, vaikka alanvaihdoksen tai uuteen tutkintoon valmistumisen myötä. Esimerkiksi toisen haastateltavan työhistoriasta löytyy monipuolista työkokemusta eri aloilta ja toinen haastateltavista oli vastavalmistunut tutkintoon. Palkkatuettu työ voikin toimia hyvänä starttina tai jatkona oman ammatillisen osaamisen kehittymisessä ja voi olla hyvä vaihtoehto tutustua myös itseä kiinnostaviin työtehtäviin: 

– Hieman oli ennakkoluuloja ennen palkkatukityön alkua, mutta katsoin, että uusi työtehtävä tukee oman osaamisen kehittymistä, kuvailee toinen haastateltavista.

Määräaikaisen palkkatukityön aikana kannattaa olla aktiivinen ja hakea myös muita työtehtäviä, vinkkaavat haastateltavat. 

– Oma aktiivisuus palkkatukityön aikana kannattaa. Hain aktiivisesti töitä ja siihen myös kannustettiin työyhteisössä, kertoo toinen haastateltavista. Haastateltava koki, että palkkatuetussa työssä sai hyvin aktivoitua omaa työnhakua ja hän saikin palkkatuetun työn aikana uuden työtehtävän, joka oli sujuva jatkumo palkkatukityössä kertyneelle osaamiselle.

Mahdollisuus sekä työnhakijoille että työnantajille

Molemmat kuvasivat omaa lähestymistapaansa palkkatukityöhön mahdollisuutena osoittaa osaamista sekä kerryttää sitä. Oma urapolku myös tarkentui työtä tehdessä. Haastateltavat vinkkaavat avoimesta suhtautumisesta palkkatuella ja muulla tuella työllistämiseen, sekä työnhakijoille että työnantajille.

– Kannattaa nähdä palkkatukityö mahdollisuutena. Se voi olla hyvä mahdollisuus löytää tehtävään ja työyhteisöön sopiva työntekijä, vinkkaa toinen haastateltava. Hän korostaa myös molemminpuolisuutta palkkatuetun työsuhteen onnistumisen kannalta. Sekä työntekijälle että työnantajalle on myös kannustettavaa katsoa palkkatuettua työsuhdetta pidemmälle ja kommunikoida mahdollisesta jatkosta työsuhteen aikana.

Pohditko omaa mahdollisuutta palkkatukeen työttömänä työnhakijana? Mahdollisuus palkkatukeen katsotaan aina tilannekohtaisesti ja tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Ota tarvittaessa yhteyttä omaan Helsingin työllisyyspalveluiden vastuuasiantuntijaasi ja kysy asiasta lisää. Yhteydenottopyynnön voit jättää Oma asiointi-verkkopalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(linkki vie ulkoiseen palveluun).

Viime vuonna Helsingin Työllisyyspalveluiden asiakkaat aloittivat 1942 palkkatukityöjaksoa

Palkkatuki on yleensä 50 tai 70 prosenttia palkasta ja tuen kuukausikohtainen enimmäismäärä vaihtelee 1260–2020 euron välillä. Palkkatuki maksetaan suoraan työnantajalle ja työnantaja maksaa palkan työntekijälle. Palkkatukea maksetaan työsuhteen ajan, ja sen enimmäiskesto on yleensä 10 kuukautta. Oppisopimuskoulutukseen tukea voi saada koko koulutusajalle.