Läntisen Bulevardikaupungin suunnittelu etenee

Helsingin Läntisen bulevardikaupungin kehitys ja suunnittelu ovat edenneet viime kuukausina, kun useita keskeisiä asemakaavoja on hyväksytty ja uusia liikennehankkeita käynnistetty.
Haagan ympyrön havainnekuva lännestä katsottuna. Kuva: Helsingin asemakaavoituspalvelu
Haagan liikenneympyrä sijoittuu tulevan Läntisen bulevardikaupungin alueelle. Kuva: Helsingin asemakaavoituspalvelu

Läntisen bulevardikaupungin suunnittelussa on kyse neljän kilometrin pituisen alueen kehittämisestä, joka ulottuu Munkkiniemen eteläpäästä Huopalahdentieltä Haagan ympyrän kautta Vihdintielle. Länsi-Haagan asemakaavamuutoksen laatiminen on parhaillaan käynnissä, ja kaavaehdotus on nähtävillä 18.116.2.2024. Tämä kaava tulee vaikuttamaan alueen tulevaan kaupunkirakenteeseen ja liikennejärjestelyihin.

Niemenmäen länsipuolen asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2023. Kaava on parhaillaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä.

Valion alueen ja Meijeritie 5:n asemakaavamuutosten laatiminen käynnistyi loppuvuonna 2023, mikä luo pohjaa alueen tulevalle kehitykselle. Myös Kivitorpan ja Turunväylän eteläpuolisen alueen asemakaavan muutos käynnistyy kevään 2024 aikana.

Raidehankkeet hyvässä vauhdissa

Huopalahdentien katualueen asemakaava sai virallisen hyväksynnän 30.8.2023. Kaava on kuitenkin tällä hetkellä valitusprosessissa, ja sen tulevaisuus odottaa päätöksiä. Samana päivänä myös Haagan ympyrän ja

Vihdintien asemakaava hyväksyttiin. Myös tämä kaava on parhaillaan valitusprosessissa.
Pitäjänmäen sähköaseman asemakaava on puolestaan saanut lainvoiman 29.6.2023, mikä edistää alueen kehittämistä suunnitellusti.

Liikenteen osalta raitiotie 15:n(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) liikennöinti käynnistyi, ja Länsi-Helsingin raitioteiden hankesuunnitelma hyväksyttiin 9.1.2024. Seuraavaksi Helsingin kaupunki ja Helsingin Kaupunkiliikenne Oy aloittavat keväällä 2024 hankintavaiheen, jossa valitaan kumppanit hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Läntisen bulevardikaupungin suunnittelu ja kehitys jatkuu aktiivisena, kun kaavat etenevät ja uudet liikennehankkeet otetaan käyttöön. Kaupunki on asettanut tavoitteekseen luoda viihtyisiä ja kestäviä kaupunginosia, joissa asukkailla on hyvät mahdollisuudet liikkua ja nauttia ympäristöstään.