Kruunuvuorenrannan palvelurakentaminen voi viivästyä

Helsingin kaupunki valmistautuu siihen, että Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin ja sen lähikatujen valmistuminen viivästyy. Alueen rakentaminen on jäljessä aikataulusta.
Ilmakuva alueesta. Kuvaan on merkitty keskeytetyn rakennushankkeen alueet. Kadut on merkitty punaisella ja tontit sinisellä.
Ilmakuva työmaa-alueesta. Kuvaan on merkitty keskeytetyn rakennushankkeen alueet ja suojellun noron likimääräinen sijainti. Kadut on merkitty punaisella ja tontit sinisellä.

Kruunuvuorenrannan eteläosan rakentamisen aikataulu tarkentuu näillä näkymin tammikuussa. Alueella olevan noron vaikutuksista ja rakennustöistä tehtyjen valitusten tilanteesta tiedetään tuolloin enemmän.

Noron sijainti on selvitetty

Helsingin kaupunki keskeytti Kruunuvuorenrannan eteläosan katu- ja esirakentamistyöt marraskuun alussa. Työt keskeytettiin, koska työmaa-alueella todettiin olevan luonnontilainen noro. Se on vesilain suojaama luontotyyppi, jota ei saa vaarantaa ilman erillistä poikkeamislupaa.

Kaupunki on sittemmin selvittänyt noron tarkan sijainnin. Suojeltu noro sijaitsee suunnitellun Stansvikin rantakadun ja uimarannan alueella.

Parhaillaan on selvitettävänä, miten noron säilyminen voitaisiin turvata kokonaan tai mahdollisimman suurelta osin. Kaupunki selvittää mahdollisuutta kaventaa Stansvikin rantakatua. Myös esteettömän uimarannan suunnitelmia tarkastellaan tarvittavilta osin uudestaan.

Palvelukorttelin toteutussuunnitelmaa päivitetään

Noron valuma-alue sijaitsee pääasiassa Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin alueella, joka on entistä satama-aluetta. Valuma-alue ei ole suojeltu, mutta noron säilymismahdollisuuksien kannalta on olennaista, että siihen valuu vettä. Kaupunki selvittää, miten palvelukorttelin rakentaminen ja noron säilyttäminen voitaisiin sovittaa yhteen.

Palvelukortteliin on suunniteltu alueen peruskoulu, päiväkoti, nuorisotila ja liikuntahalli. Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä, ja rakennusten on tarkoitus olla käytössä vuonna 2026.

Palvelukorttelin rakentamisen aloitus on riippuvainen Varisluodonkadun ja kadun alaisen kunnallistekniikan rakentamisesta. Jos Varisluodonkadun rakentaminen viivästyy entisestään, myös palvelukorttelin rakentaminen viivästyy.

Jos palvelukorttelia ei päästä rakentamaan suunnitellussa aikataulussa, alueen kasvavalle lapsimäärälle voi olla tarpeen rakentaa väliaikainen paviljonkikoulu. Alustavan arvion mukaan sen mahdollinen sijoituspaikka voisi olla muualla Haakoninlahdenkadun ympäristössä.

Valitusten käsittely on kesken

Suojeltu noro ja sen valuma-alue eivät ulotu asuntotonteille ja suurimmalle osalle kaduista. Näilläkin alueilla työt ovat kuitenkin toistaiseksi tauolla odottamassa tilanteen selkeytymistä.

Kansalaisjärjestöt hakivat syksyllä ELY-keskuksesta ja aluehallintovirastosta rakennusurakan keskeyttämistä luontoarvoihin vedoten. ELY-keskus hylkäsi järjestöjen hakemuksen omalta osaltaan marraskuussa, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen. Aluehallintovirastossa hakemuksen käsittely on vielä kesken.

Asemakaavoitus urakka-alueen vieressä etenee suunnitellusti

Vuonna 2020 voimaan tullut Stansvikinkallion asemakaava on kaupunkistrategian mukaisesti parhaillaan osittain uudelleen arvioitavana metsäluonnon arvojen näkökulmasta. Nyt rakentamista odottavat kadut ja tontit sijaitsevat uudelleen arvioitavan alueen ulkopuolella.

Asemakaavan muutosehdotus tulee päätettäväksi vuoden 2024 aikana.

Työmaa-alueella oleva noro ei ulotu Stansvikinkallion asemakaava-alueelle. Noro sijaitsee pääsiassa Rannat, puisto ja palvelukorttelin kaava-alueella, joka tuli voimaan vuonna 2012. Pieni osa norosta sijaitsee Kruunuvuorenrannan keskuskorttelit -kaavaan kuuluvalla katualueella, joka tuli voimaan vuonna 2022. 

Ilmakuva palvelukorttelin alueesta.
Ilmakuva palvelukorttelin alueesta.
Suuntaa antava kuva norosta ja sen valuma-alueesta.
Suuntaa antava kuva norosta ja sen valuma-alueesta.
Rakennettavat kadut ja tontit.
Rakennettavat kadut ja tontit.