Kontulan ostoskeskuksen merkittävästä uudistamisesta on solmittu sopimus NCC:n ja ostoskeskuksen omistajien välillä

Ostoskeskuksen omistavat yhtiöt ovat päässeet sopimukseen alueen kehittämisestä yhteistyössä NCC Property Development Oy:n kanssa. Kontulan ostoskeskuksen kehittämisen tavoitteena on uudistaa keskustaa eri tavoin.
Kontulan ostoskeskus on rakennettu 1960-luvun lopulla. Näkymä ostoskeskuksesta lounaaseen Kontulankaaren suuntaan. Kuva on otettu kesällä 2023. Kuva: Anne Pietarinen, Helsingin kaupunginmuseo
Kontulan ostoskeskus on rakennettu 1960-luvun lopulla. Näkymä ostoskeskuksesta lounaaseen Kontulankaaren suuntaan. Kuva on otettu kesällä 2023. Kuva: Anne Pietarinen, Helsingin kaupunginmuseo

Kontulan ostoskeskuksen uudistaminen etenee. Ostoskeskuksen omistavat yhtiöt ovat päässeet sopimukseen alueen kehittämisestä yhteistyössä NCC Property Development Oy:n kanssa.

Kehittäjäkumppani NCC:n lisäksi sopimusosapuolia ovat KOy Kontulan Asemakeskus, Kontulan Ostoskeskus Oy, Kontulan Palvelutalo Oy sekä Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiö KOy Helsingin toimitilat. Allekirjoitettu sopimus koskee Kontulan ostoskeskuksen kehittämistä.

Kontulan ostoskeskuksen kehittämisen tavoitteena on uudistaa keskustaa eri tavoin. Ostoskeskuksen yhteyteen suunnitellaan uutta asuinrakentamista, julkisia tiloja sekä liiketilaa.

Tulevaisuudessa Kontulalle tavoitellaan vahvempaa roolia kaupunginosakeskustana. Alueelle toivotaan myös nykyistä monimuotoisempaa asuntotarjontaa. Helsingin uudessa yleiskaavassa Kontulan keskustaa pyritään kehittämään monipuoliseksi, kauppaa ja julkisia palveluita, toimitiloja, asumista, puistoja, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä kaupunkikulttuuria yhdisteleväksi alueeksi.

Hanke mahdollistaa myös kaupungin palveluiden kehittämisen

Vuonna 1967 avattu Kontulan ostoskeskus on Suomen suurin avo-ostoskeskus.

Kontulan ostarin alueelle haettiin uutta suuntaa arkkitehtuurikilpailulla vuonna 2020. Kilpailun järjestivät ostarin alueella liikekiinteistöjä omistavat yhtiöt yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Voittajaksi valikoitui työ nimeltä Vaellus. Ehdotuksen oli laatinut Arkkitehtitoimisto Opus, maisema-arkkitehtuurista on vastannut Nomaji ja teknisestä erityissuunnittelusta Ramboll Finland. Voittanut suunnitelma on suuntaa antava. Varsinainen suunnittelu tehdään asemakaavoituksen yhteydessä. Tavoitteena on aloittaa asemakaavoitus syksyllä 2024.

Kontulan keskustan kehittäminen mahdollistaa myös kaupungin palveluiden kehittämisen. Palvelumuotoilutoimisto Kuudes keräsi 2023 aikana ideoita uudenlaiseksi Kontula-talon palvelukonseptiksi, jossa olisi kirjasto- ja nuorisotilojen lisäksi mm. yhteisöllistä tilaa. Konseptin teemaksi valikoitui Ruoka-Street-Rouheus.

– Kontulan keskusta on asukkaille, yrityksille ja muille alueen toimijoille, alueella tapahtumia järjestäville sekä muille alueen käyttäjille tärkeä paikka, jonka suunnitteluun halutaan myös osallistua. Kaupungin tavoitteena on, että mahdollisimman moni saa tiedon suunnittelusta ja osallistuminen on helppoa matalalla kynnyksellä, sanoo projektinjohtaja Ritva Tanner aluerakentamisen yksiköstä Helsingin kaupungilta.

Helsingin kaupunki myönsi vuonna 2019 Kontulan keskustan neljälle kiinteistöyhtiölle yhteisen kehittämisvarauksen, jonka ehdot täyttääkseen yhtiöt käynnistivät kiinteistökehitysprosessin valmistelutyön. Vuonna 2020 Helsingin kaupungin kanssa järjestetyn ideakilpailun jälkeen prosessi eteni kehittämisen etenemisvaihtoehtojen suunnitteluun, markkinavuoropuheluihin ja kehittäjäkumppanihakuun. NCC valittiin kehittäjäkumppaniksi.

– NCC:n tehtävänä on tässä vaiheessa tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia ja kaavoituspotentiaalia. Tavoitteena on, että suunnitelmien pohjalta voidaan käynnistää kaavamuutosprosessi ja löytää kaikkien kehittämisen osapuolien kannalta houkutteleva ja kestävä toteutusratkaisu, NCC Property Developmentin toimialajohtaja Teemu Rämö sanoo.