Konsernijaostossa Helsinki Partnersin ja Helsingin kaupunkitilojen ajankohtaiset kuulumiset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 20. toukokuuta Helsinki Partners Oy:n ja Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsaukset. Konsernijaosto merkitsi katsaukset tiedoksi.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui maanantaina 20. toukokuuta. Kuva: Jussi Nahkuri
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui maanantaina 20. toukokuuta. Kuva: Jussi Nahkuri

Helsingin kokonaan omistaman Helsinki Partnersin toimialana on osana kaupunkikonsernia Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn, tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen sekä investointien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelu Helsinkiin sekä kaupunkimarkkinoinnin ja sen vaikuttavuuden kehittäminen.

Helsingin myös kokonaan omistaman Helsingin kaupunkitilat Oy:n toimialana on osana kaupunkikonsernia kehittää hallinnassaan olevien Helsingin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden toimintaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Konsernijaosto käsitteli myös yhteisöraporttia 1/2024. Konsernijaosto merkitsi raportin tiedoksi. Yhteisöraportti on määräajoin laadittava seurantaraportti, jonka pohjalta konsernijaosto seuraa kaupungin tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta.

Kaikki konsernijaoston 20. toukokuuta pidetyn kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta.