Kaupunkiympäristötalolla on selvitetty kuolemantapausta

Helsingin kaupunkiympäristötalon ravintolan tiloissa menehtyi joulukuussa kaupungin työntekijä. Poliisi ei epäile asiassa rikosta ja kuoleman syytä tutkitaan normaalina kuolemansyyntutkintana. Työtoverin menehtymisestä kerrottiin kaupunkiympäristön toimialan työyhteisölle heti asian tultua ilmi joulukuun puolessa välissä.
Kaupunkiympäristötalo Kalasatamassa.

Työtoverin kuolema on koskettanut koko työyhteisöä, ja surua ja yllätystä on lisännyt tieto siitä, ettei vainajaa löydetty heti menehtymisensä jälkeen. Kyseinen henkilö teki liikkuvaa ja itsenäistä työtä, samoin kuin koko hänen työyhteisönsä. Menehtynyttä henkilöä oli yritetty tavoittaa muun muassa esihenkilön toimesta ennen löytymistään.

”Otan syvästi osaa läheisten suruun. Selvitämme yhdessä kiinteistöstä vastaavien tahojen kanssa, tuleeko joitain toimintatapoja talossa muuttaa, jotta voidaan varmistua, ettei mikään tila jää tarkistamatta pitkiksi ajoiksi”, sanoo tekninen johtaja Kari Pudas. Kaupunkiympäristön toimiala on vuokralaisena kaupunkiympäristötalossa.

Kaupunkiympäristön toimiala työnantajana haluaa kunnioittaa menehtyneen ja hänen läheistensä yksityisyyttä. Lähimmälle työyhteisölle on tarjottu tukea heti kuolemantapauksen tultua ilmi, ja asian käsittelyä jatketaan tarpeen mukaan työyhteisössä laajemmin.