Hyppää pääsisältöön

Kaupunkilaisten turvallisuudentunne pysyi pääosin vakaana koronan aikana – Helsingin turvallisuustutkimus antaa välineitä kaupungin turvallisuustyöhön

Vuoden 2021 lopulla tehdyn turvallisuustutkimuksen mukaan lähes yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä on sitä mieltä, että kaupunki on yleisesti turvallinen tai vähintään melko turvallinen. Kaupunki toteuttaa aktiivisesti parannustoimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi muun muassa järjestämällä turvallisuuskokouksia eri kaupunginosissa ja tekemällä yhteistyötä poliisin, päihdealan järjestöjen ja asukkaiden kanssa.
Graafi asuinalueilla huolestuttavista asioista vuonna 2021

Turvallisuuden tunne on nostettu yhdeksi Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 tavoitteeksi. 

– Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää. Turvallisuuskysely on antanut meille arvokasta tietoa kaupunkilaisten kokemuksista ja nyt meidän tehtävämme on tehdä kaikki tarvittavat toimet, jotta Helsinki olisi jokaiselle kaupunkilaiselle yhä turvallisempi, sanoo pormestari Juhana Vartiainen.

– Olemme viimeisen vuoden aikana muokanneet toimintaa strategiaa tukevaan suuntaan muun muassa järjestämällä kaupunginosissa turvallisuuskokouksia, kertoo turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Minna Liimatainen kaupunginkansliasta.

– Turvallisuuskokous on toimintamallina vahvasti kaupunginosaa tai aluetta osallistava ja ensimmäisenä mallia on hyödynnetty kaupunkiuudistusalueilla, eli Malminkartano-Kannelmäessä, Malmilla ja Mellunkylässä. Turvallisuuskokouksiin kutsutaan muun muassa paikallisten asukasyhdistysten, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten edustajien lisäksi myös kaupunkiorganisaation keskeiset toimijat ja viranomaiset. Kokoukset syventävät aluekohtaista tilannekuvaa ja antavat äänen alueellisille toimijoille, Liimatainen kuvaa. 

Turvallisuuskokoukset järjestetään kaupunkiuudistusalueilla kerran vuodessa ja lisäksi tarvittaessa toisaalla, mikäli tilannekuva muodostuu sellaiseksi, että turvallisuuskokous vaaditaan. 

Nyt valmistunut koontiraportti ”Korona-aikaan en juuri ole liikkunut kaupungilla” – Helsingin turvallisuustutkimus 2021 ajoittuu koronapandemian aikaan ja ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tutkimuksen eri osa-alueista on julkaistu teemakohtaisia artikkeleita vuoden 2022 aikana.

Yhteistyötä poliisin ja päihdealan järjestöjen kanssa

Uusimman turvallisuustutkimuksen mukaan huoli sosiaalisesta epäjärjestyksestä, kuten julkisesta juopottelusta, ympäristön epäsiisteydestä ja ilkivallasta, oli hieman lisääntynyt Helsingissä vuodesta 2015.

Turvallisuuskyselyn tulokset ovat pääpiirteittäin linjassa poliisin virallisten rikostilastojen kanssa ja täydentävät kokonaiskuvaa. Tilastoidun rikollisuuden määrään vaikuttavat kuitenkin muun muassa niin kutsuttu ilmoitusalttius, eli halukkuus ilmoittaa rikoksista viranomaisille, sekä poliisin oma toiminta, kuten valvonnan kohdentaminen. 

– Turvallisuustutkimuksen tulokset ovat aivan keskeinen tilannekuvamme lähde. Konkreettisena esimerkkinä tutkimuksen pohjalta tehdyistä parannuksista kaupunki on lähtenyt yhdessä poliisin, päihdealan järjestöjen ja alueella asuvien sekä aikaansa viettävien kanssa pilotoimaan alueellista ympäristötyötä yhtenä keinona lieventää koettua turvattomuutta Kurvin alueella, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Liimatainen sanoo. 

Taustaa tutkimuskokonaisuudesta 

Helsingissä on tehty asukkaille suunnattuja turvallisuuskyselyjä kolmen vuoden välein vuodesta 2003 lähtien. Tutkimuksella selvitetään 15–79-vuotiaiden helsinkiläisten kokemuksia ja näkemyksiä sekä kaupungin että oman asuinalueen turvallisuudesta ja turvallisuustilanteen kehittymisestä. Kyselyllä kartoitetaan myös muun muassa rikosten ja onnettomuuksien kohteeksi joutumista, turvattomuutta aiheuttavia huolenaiheita sekä luottamusta poliisin ja pelastuslaitoksen toimintaan. 

 

Helsingin turvallisuustutkimus 2021 (pdf) (Vesa Keskinen, Jukka Hirvonen, Jenni Erjansola, Katariina Kainulainen-D’Ambrosio & Kari Paasonen)

Turvallisuustutkimuksen koontiraportti rakentuu artikkeleista, joista osa on jo aiemmin julkaistu Helsingin kaupunginkanslian Kvartti-verkkolehdessä. Alla luettelo aiemmin julkaistuista aineistoista. 

Mediatiedotteet aiheesta: 

Erot helsinkiläisten turvattomuuskokemuksissa eri asuinalueilla säilyneet samansuuruisina 21.6.2022 

Helsinkiläiset kokevat kotikaupunkinsa edelleen turvalliseksi 12.5.2022 

Helsingin turvallisuustutkimuksesta julkaistut artikkelit: 

Jenni Erjansola: Viihtyisyyttä mutta myös epäjärjestyksen pelkoa – helsinkiläiset kommentoivat kaupunkiturvallisuutta 
Artikkeli, Kvartti-verkkolehti 19.1.2023 

Jukka Hirvonen: Naapurien kanssa juttelu ja naapuriapu – Helsingin turvallisuustutkimuksen tuloksia 
Artikkeli, Kvartti-verkkolehti 10.1.2023 

Vesa Keskinen: Helsinkiläisten turvattomuuskokemuksissa suurta aluevaihtelua – erot asuinalueiden välillä eivät ole kuitenkaan syventyneet 
Artikkeli, Kvartti-verkkolehti 21.6.2022 

Jukka Hirvonen: Huolenaiheet ja sosiaalinen epäjärjestys omalla asuinalueella – Helsingin turvallisuustutkimuksen tuloksia 
Artikkeli, Kvartti-verkkolehti 21.6.2022 

 

Turvallisuuskokoukset

  • Kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiustiimi järjestää turvallisuuskokoukset kaikilla kaupunkiuudistusalueilla kerran vuodessa.
  • Turvallisuuskokoukset ovat osa Helsingin kaupungin strategian toteutumisen seurantaa. Kokouksista saatu tilannetieto tukee kaupunkiyhteisten toimenpiteiden suunnittelua strategiakauden aikana
  • Kokoukseen kutsutaan mukaan paikallisten asukasyhdistysten, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten edustajien lisäksi myös kaupunkiorganisaation keskeiset toimijat ja viranomaiset
  • Kokouksessa esitellään kaupunginosan turvallisuustilannetta asiantuntijatiedon valossa ja poliisin näkökulmasta, sekä edistetään yhdessä alueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä teemoja.

Pormestarin asukasillat 

  • Asukasiltoja järjestetään neljä kertaa vuodessa eri kaupunginosissa ja niissä keskustellaan alueen ajankohtaisista asioista
  • Kutsu tilaisuuteen lähetetään postitse alueen asukkaille
  • Paikalla asukkaiden kysymyksiin vastaamassa pormestarin lisäksi toimialojen johto ja laaja joukko kaupungin asiantuntijoita
  • Illat järjestetään yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa
  • Tilaisuutta voi seurata suorana myös Helsinki-kanavalla ja kysymyksiä lähettää myös viestiseinän kautta
  • Tilaisuudessa kaupungin toimialat ja alueen eri toimijat esittelevät toimintaansa pop up -torilla