Kaupunkilaiset päättävät kulttuurikeskusten tulevaisuudesta – Kanneltalon 2030-lukua ideoidaan Kantsun kahveilla

Helsingin kulttuurikeskuksissa Kanneltalossa, Malmitalossa, Stoassa ja Vuotalossa on alkanut vuoteen 2030 tähtäävä visiotyö, jossa suunnitellaan talojen tulevaisuuden palveluita. Visiotyö käynnistyi viime syksynä kulttuurikeskus Stoasta, ja Kanneltalossa työ alkaa kaupunkilaisia osallistavalla tapahtumalla 15. helmikuuta. Visiotyön tavoitteena on kirkastaa neljän kulttuurikeskuksen rooli alueiden asukkaita monipuolisesti palvelevina ja alueiden kehitykseen myönteisesti vaikuttavina paikkoina.
Kulttuurikeskuksista löytyy saman katon alta kulttuuripalvelut, kirjasto, työväenopisto ja kahvila tai ravintola.
Kulttuurikeskuksista löytyy saman katon alta kulttuuripalvelut, kirjasto, työväenopisto ja kahvila tai ravintola.

Eri puolilla Helsinkiä sijaitsevat kulttuurikeskukset ovat vuosikymmenten aikana lunastaneet paikkansa tarjoamalla alueen asukkaille edullisia tai jopa maksuttomia taide- ja kulttuuripalveluita. Kaikissa kulttuurikeskuksissa saman katon alta löytyvät kulttuuripalvelut, kirjasto, työväenopisto, kahvila tai ravintola, ja useimmissa toimii myös nuorisolle suunnattuja tiloja ja palveluja.

Visiotyö on osa kaupungin pitkän aikavälin strategiatyötä ja siihen liittyy myös talojen fyysisten tilojen uudistuksia: Kulttuurikeskus Stoan laajennus ja perusparannus alkaa näillä näkymin vuonna 2028, Kanneltalossa ja Malmitalossa 2030-luvun alussa. Vuotalossa on otettu uusia tiloja käyttöön jo tänä keväänä.

– Haluamme ymmärtää paremmin, mitä kulttuurikeskuksilta toivotaan tulevaisuudessa. Tavoitteemme on uudistaa palveluita niin, että asiakaskokemus paranee ja alueiden vetovoima vahvistuu. Kulttuurikeskuksilla voi olla tulevaisuudessa vieläkin vahvempi rooli eriytymiskehityksen ehkäisemisessä, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Juha Ahonen.

– Jokaisella kaupunginosalla on oma identiteettinsä, jonka vahvuuksia haluamme tukea ja hyödyntää kulttuurikeskusten palveluiden sekä niiden sisä- ja ulkotilojen kehittämisessä. Siksi korostamme visiotyössä paikallisten asukkaiden, yhteisöjen, yritysten ja henkilöstön näkemyksiä. Tässä projektissa suunnittelemme tulevaisuutta poikkeuksellisen laajasti yhdessä, mikä on erityisen innostavaa, kulttuurijohtaja Mari Männistö jatkaa.

Visiotyö käynnistyi Itä saa mitä tilaa -teemalla syksyllä 2023 Stoassa. Siellä järjestettiin mm. Tulevaisuuslaboratorio-tapahtumakokonaisuus, jossa alueen asukkaat kutsuttiin mukaan visioimaan tulevaisuuden Stoaa. Kerätyn tiedon perusteella kaupunkilaiset pitävät jatkossakin tärkeänä sitä, että monipuolista vapaa-ajan toimintaa löytyy läheltä kotia.

Tehdään Kantsusta fantsumpi – kaupunkilaiset kutsutaan ideoimaan 15.2. 

Kanneltalon tulevaisuuden suunnittelu starttaa Kantsun kahveilla torstaina 15. helmikuuta klo 17.30–19.30, kun ääneen pääsevät kaikki Kanneltalon toiminnasta kiinnostuneet kaupunkilaiset. Tapahtumassa osallistujille tarjotaan iltapalaa, ja he pääsevät kierrokselle talon salaisimpiinkin sopukoihin.

– Toivotamme kannelmäkeläiset lämpimästi tervetulleiksi ideoimaan, millainen Kanneltalo palvelisi alueen asukkaita parhaiten 2030-luvulla. Henkilökuntamme on paikalla keskustelemassa asukkaiden toiveista ja odotuksista, ja osallistujien on mahdollista täyttää myös verkkokysely, josta kerättävän tiedon perusteella Kanneltalon tulevaisuuden visiota lähdetään hahmottelemaan. Verkkokysely on avoinna maaliskuun loppuun asti Kanneltalon verkkosivuilla. Vastaavanlaiset tilaisuudet järjestetään huhtikuussa Malmitalossa ja Vuotalossa, Mari Männistö kertoo.

Kevään 2024 aikana myös alueen toimijoita ja kumppaneita kutsutaan osallistumaan alueellisten kulttuurikeskusten visiotyön suunnitteluun. Tämän jälkeen kerättyä tietoa kootaan yhteen, ja sen pohjalta luodaan alustava malli kulttuurikeskusten uudeksi palvelukonseptiksi. Syksyllä 2024 järjestetään vielä muun muassa visiotyöpajoja, joissa palveluja ja tiloja työstetään ja kehitetään.

Tavoitteena on, että kulttuurikeskusten yhteinen visio on saatu kiteytetyksi kevääseen 2025 mennessä, jonka jälkeen sen toteuttaminen kulttuurikeskuksissa alkaa. Kaupungin kumppanina palvelumuotoilua tekemässä on suunnittelutoimisto Pentagon Design. 

Osallistu verkkokyselyyn: https://zef.fi/s/c3j18esb/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Päivitetty 14.2. klo 8.30: lisätty linkki verkkokyselyyn.