Kaupunki kaataa kaarnakuoriaisten valtaamia puita

Hyönteisten valtaamia puita poistetaan toukokuun loppupuolelta alkaen tuholaisvahinkojen leviämisen ehkäisemiseksi ja metsän terveyden turvaamiseksi. Poistettavat puut ovat hyönteisten heikentäminä huonokuntoisia ja vaarallisia.
Kirjanpainajan aiempia tuhoja Maunulan Männikkötien läheisyydessä.
Kirjanpainajan aiempia tuhoja Maunulan Männikkötien läheisyydessä.

Pääosa puista on kirjanpainajakuoriaisten kurittamia kuusia. Osassa puista on tehty havaintoja myös aitomonikirjaajasta, kuusentähtikirjaajasta sekä kuusijäärästä. Hyönteisten valtaamien puiden poistoa tehdään tarvittaessa koko kesän ajan, sillä kaarnakuoriaisten aiheuttamia tuhoja voi esiintyä lämmön lisääntyessä pitkälläkin ajanjaksolla.

Kirjanpainajaa ja muita kaarnakuoriaisia on havaittu erityisesti Keskuspuistossa ja sen eri osissa, kuten Hakuninmaalla, Maunulassa ja Pakilassa. Lisäksi niitä on muun muassa Lauttasaaressa.

Poistettavat puut tarkistetaan linnunpesien varalta. Mikäli puussa on pesä, se kaadetaan vasta lintujen pesimisajan päätyttyä.  

Kirjanpainajien valtaamat rungot haketetaan nopeasti puiden poiston jälkeen. Kuivuneet rungot, joilla tuholaisia ei enää havaita, jätetään maastoon edistämään kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.  

Mikä on kirjanpainaja?

Kirjanpainaja on alle puolen sentin mittainen, mustankiiltävä kaarnakuoriainen. Se on lentokykyinen, mutta lentää yleensä vain noin 100–200 metriä lähimmän kuusen rungolle. Kirjanpainaja lisääntyy kuusen paksun kaarnan alla, jossa toukat syövät nilaa ja aiheuttavat häiriöitä sekä ravinteiden että veden kuljettamiselle.  

Kirjanpainajan iskeytymisen puuhun tunnistaa siitä, että kuusen tyvelle oli kasautunut reilusti punaruskeaa purua. Porauduttuaan puuhun urospuoliset kirjanpainajat houkuttelevat naaraita paikalle pariutumaan erittämällä houkutinainetta, feromonia. Sen vuoksi kirjanpainajien valtaamien puiden annetaan olla hetken aikaa maastossa niin sanottuina syöttipuina. Tavoitteena on saada mahdollisimman runsaasti kirjanpainajia iskeytymään poistettaviin puihin.  

Kirjanpainaja on tavanomainen Suomen luontoon kuuluva laji. Siitä tulee ongelma, jos populaatio pääsee kasvamaan liian suureksi. Levitessään laajalle alueelle, puustotuhot muuttavat maisemaa ja haittaavat metsien virkistyskäyttöä. Ilmastonmuutoksen ja lämpenevien kesien myötä kirjanpainajat ja niiden aiheuttamat vahingot todennäköisesti lisääntyvät.  

Kirjanpainajat ovat viime vuosina kuivattaneet isoja kuusia Keskuspuistossa. Mittavimmat tuhot ne ovat saaneet aikaan Paloheinän ja Maunulan alueilla. Viime kesänä jouduttiin kaatamaan lähes 500 kirjanpainajan tuhoamaa kuusta.