Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkistetun Helsingin rakennusjärjestyksen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24. toukokuuta kokouksessaan Helsingin rakennusjärjestyksen päivityksen. Merkittävimmät muutokset edelliseen, vuonna 2010 voimaan tulleeseen rakennusjärjestykseen, koskevat toimenpidelupavapautuksia, luonnonarvojen huomioon ottamista, kiertotaloutta ja rakennusten purkamista.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä Helsingin rakennusjärjestys vahvistaa luontoarvojen huomioimista ja vapauttaa aiempaa useampia toimenpiteitä toimenpideluvan hakemisesta.  Kuva: Jussi Hellsten
Kaupunginvaltuuston hyväksymä Helsingin rakennusjärjestys vahvistaa luontoarvojen huomioimista ja vapauttaa aiempaa useampia toimenpiteitä toimenpideluvan hakemisesta. Kuva: Jussi Hellsten

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Helsingin edellinen, vuonna 2010 voimaan tullut rakennusjärjestys tuli päivittää kaupunkistrategian (2021–2025) tavoitteiden mukaisesti sekä vuonna 2017 toteutetusta Helsingin kaupungin toimiala- ja johtamisuudistuksesta johtuen.

Uutta rakennusjärjestystä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen vireille tuleviin asioihin.

Nuorisoneuvoston jäsenille läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön muutoksen, jolla toteutetaan nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemien edustajien läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa. Tarkemmin läsnäolo- ja puheoikeuden sisällöstä päättää kaupunginhallitus.

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämistä puoltaa nuorten näkökulman parempi esiintuominen sekä nuorten vaikuttamisen näkyvyys kaupungissa ylipäänsä. Nuorten osallistuminen ja tiedonsaanti paranee nuorisoneuvoston edustajien viestiessä kaupungin asioista laajemmin helsinkiläisille nuorille.

Useissa kunnissa nuorisovaltuuston jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuustossa, ja Helsingissäkin nuorten osallistuminen lautakuntien kokouksiin on onnistunut hyvin. Käytännön toteuttamisesta sovitaan nuorisoneuvoston, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, nuorisopalveluiden ja kaupunginkanslian välillä.

HUS-järjestämissopimus hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös HUS-järjestämissopimuksen, jolla HUS-yhtymän osapuolet  sopivat keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi.

HUS-järjestämissopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Uudenmaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot ja HUS-yhtymän yhtymäkokous ovat sen hyväksyneet.

 

Lisäksi valtuusto hyväksyi Kontulan ala-asteen ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman ja Helsingin kansainvälisen koulun asemakaavan muutoksen sekä päätti Keski-Pasilan länsitornialueen maa-alueiden luovuttamisesta.

Kaikki kaupunginvaltuuston 24.5. kokouksen päätökset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat-sivulla.