Kaupunginhallitus esittää työllisyyspalveluliikelaitoksen perustamista

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.3. esittää valtuustolle työllisyyspalveluliikelaitoksen perustamista. Uusi liikelaitos huolehtisi julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta Helsingissä. Kaupunginhallitus päätti myös esittää kaavamuutosta Vartiokylään ja antoi lausunnon rakentamislain muutosluonnoksesta.
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle työllisyyspalveluliikelaitoksen perustamista. Uusi liikelaitos huolehtisi julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta, kaupungin työllisyyden edistämisestä sekä niihin liittyvästä kehittämisestä ja koordinaatiosta ja työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisesta.

Valtakunnallisen TE24-uudistuksen myötä työllisyydenhoidon järjestämisvastuun siirtyy valtiolta kunnille. Uudistuksessa Helsingin kaupungista tulee itsenäinen työvoimaviranomainen vuoden 2025 alussa.

Muutos edellyttää kaupungin hallintosäännön muutosta ja se etenee kaupunginvaltuustoon.

Kaavamuutos tulossa Vartiokylään

Kaupunginhallitus esittää kaavamuutosta Vartiokylään. Kaavaratkaisu koskee Myllärintie 10:n tonttia ja sitä ympäröiviä lähivirkistysalueita, jotka sijaitsevat Myllypuron lounaisosassa. Tavoitteena on tiivistää Myllärintie 10:n tontin asuinrakentamista Raide-Jokerin lähivyöhykkeellä ja säilyttää kaupunkikuvallisesti tärkein osa nykyistä rakennuskokonaisuutta. Samalla tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa tontin eteläpuolitse kulkevaa, Viikki-Kivikko-vihersormen ja Myllypuron liikuntapuiston välistä poikittaista viheryhteyttä. Kaavamuutos etenee kaupunginvaltuustoon.

Lausunto ympäristöministeriölle rakentamislain muutosluonnoksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon ympäristöministeriölle rakentamislain muutosluonnoksesta. Lausunnon mukaan kaupunki näkee muun muassa tarkoituksenmukaisena, että mekaanisen käsittelyaikatakuun ja siihen liittyvän sanktioinnin sijaan tulisi hakijan ja lupaviranomaisen olla mahdollista sopia yhteinen tavoiteaikataulu hankkeen erityispiirteet huomioiden. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan myös rakentamislain ja siihen liittyvien asetusten tulee tukea kaupungin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi kaupunki nostaa edelleen esille huolen poikkeamispykälään (57 §) liittyen.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi korottaa keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman sekä Pasilan päiväkodin hankesuunnitelmien enimmäishintaa.