TE-palvelut vuoden 2025 alussa kaupungille – liikelaitosta esitetään palvelujen tuottajaksi

Valtakunnallisen TE24-uudistuksen myötä työllisyydenhoidon järjestämisvastuun siirtyy valtiolta kunnille. Uudistuksessa Helsingin kaupungista tulee itsenäinen työvoimaviranomainen vuoden 2025 alussa. Helsingin työvoimapalveluja esitetään järjestettäväksi liikelaitoksessa, joka huolehtisi julkisten työvoimapalveluiden sekä muiden työllisyydenhoidon palveluiden tuottamisesta kaupungille.
Kaupungintalon aula. Kuva: Jussi Nahkuri
Kaupungintalon aula. Kuva: Jussi Nahkuri

Helsinki on ollut 1.3.2021 alkaen mukana valtakunnallisessa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa, jossa työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta on osittain siirretty määräaikaisella kokeilulailla kaupungille. Kokeilun aikana kaupunki on järjestänyt palveluita vuositasolla noin 45 000 henkilöasiakkaalle sekä kehittänyt uudenlaisia palveluja ja vahvistanut alueellista palveluekosysteemiä. Kuntakokeilun tehtävissä työskentelee kaupungin työnjohdon alla noin 340 valtion työntekijää, sekä noin 140 kaupungin omaa työntekijää. Valtakunnallisen TE24-uudistuksen myötä Helsinki ottaa järjestämisvastuun työvoimapalveluista kokonaisuudessaan 1.1.2025 alkaen.

Kansliapäällikkö asetti 14.4.2022 ohjausryhmän kaupungin elinvoimatoimintojen uudelleenjärjestelyä koskevalle selvitysprosessille. Selvitystarpeeseen vaikutti TE24-uudistus.  Selvitys tarkentui erityisesti kysymykseen työvoimapalveluiden organisoimisesta sekä ammatillisen koulutuksen ja työvoimapalveluiden synergioista.  

Helsingin työllisyyspalveluiden organisaatiomuodoksi on valikoituinut liikelaitos. Liikelaitoksen toimintaa voidaan ohjata taloudellisten tavoitteiden kautta ja sen eriytetty taloudenpito lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja kannustaa taloudelliseen ja tehokkaaseen toimintaan. Lisäksi tämä antaa kaupungille paremmat mahdollisuudet edunvalvontaan, kun palvelun järjestämisen todelliset kokonaiskustannukset kaupungille saadaan näkyviin. Liikelaitoksen nettobudjetoitu talous mahdollistaa muiden kuntien laskuttamisen lain määrittämällä tavalla, kun muiden kuntien asukkaat käyttävät Helsingin palveluita, ja tarvittaessa myös muut joustavat kustannustenjakojärjestelyt lähiseudun työvoimaviranomaisten kanssa. 

Esitetty työllisyyspalveluliikelaitos huolehtisi julkisten työvoimapalveluiden sekä muiden työllisyydenhoidon palveluiden tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille. Työllisyyspalvelujen tuleva henkilöstömäärä on noin 700, joista valtion palveluksesta siirtyviä on noin 550. 

Asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto.