Ihmis- ja työoikeuksien turvaaminen lähtökohtana Palvelukeskus Helsingin työvaatehankinnoissa

Kehityspäällikkö Elina Tarkkonen kertoo videolla, mitkä vastuullisuustavoitteet korostuivat Palvelukeskus Helsingin työvaatehankinnassa.
Kahdella naisella on uudet työasut yllään.

Palvelukeskus Helsingin hankinnoille asetetaan kansainvälisestikin kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet. Erityisen suuri painoarvo vastuullisuustavoitteille asetetaan niissä hankinnoissa, joiden potentiaaliset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan ovat suuret.

Yksi tällainen hankinta on Palvelukeskus Helsingin kilpailuttama työvaatehankinta. Hankinta on arvoltaan suuri, yli 600 000 euroa. Se kattaa lukuisia erilaisia työvaatteita yli 1 200:lle Palvelukeskuksen työntekijälle ympäri Helsinkiä sellaisiin työtehtäviin, joissa esimerkiksi hygieniasyistä niitä edellytetään. Vaatteet menevät Palvelukeskuksen ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstölle päiväkodeissa, kouluissa ja hoitoalalla sekä puhelin- ja hyvinvointipalveluiden ja aulapalveluiden henkilöstölle.

Kehityspäällikkö Elina Tarkkonen kertoo videolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), mitkä vastuullisuustavoitteet korostuivat Palvelukeskus Helsingin työvaatehankinnassa.

Palvelukeskus Helsinki toimii kumppanina Helsingin kaupungin toimipisteissä. Se on mukana yli 100 000 helsinkiläisessä ruokailuhetkessä päivittäin. Palvelukeskus kehittää ja tuottaa lisäksi puhtauspalveluja, puhelin- ja hyvinvointipalveluja sekä tukee kotona asumista monipuolisilla teknisillä ratkaisuilla.

– Helsingin kaupungin ilmasto- ja vastuullisuustavoitteet näkyvät oleellisesti myös meidän hankinnoissamme. Olemme tietysti sitoutuneet Helsingin hankintastrategiaan, kertoo Tarkkonen.

Painotus sosiaalisen vastuun varmistamiseen

Jo hankinnan vaikutusten arvioinnin aikana kävi varsin nopeasti selväksi, että tekstiiliteollisuudessa sosiaalisen vastuun näkökulmat korostuvat ympäristövastuun rinnalla. Erityisen tärkeäksi nähtiin pyrkimys varmistaa ihmis- ja työoikeuksien toteutuminen pitkässä tuotantoketjussa. Paikallisen työllisyyden lisäämiseksi haluttiin hyödyntää työllistämisehtoa, joka huomioitiin hankintaa tehdessä.
 

Tekstiiliteollisuuden ympäristövaikutuksia minimoitaessa haitalliset aineet nousivat tärkeyslistassa kärkeen.

– Ympäristövastuun osalta huomioimme muun muassa haitalliset aineet, kierrätyksen ja uusiokäytön, uusiutuvan energian, energiatehokkuuden sekä vedenkulutuksen, kertoo Tarkkonen.

– Meille hankinnan valmistelijoille on tietysti tärkeää, että työvaatteiden käyttäjät olisivat tyytyväisiä vaatteisiin. Käyttäjien osallistaminen jo hankintaprosessiin on iso osa hankinnan sosiaalisen vastuun toteuttamista, muistuttaa Tarkkonen.

Markkinatilanteen ymmärtäminen ja yhteiskehittäminen on tärkeää

Käytetyillä vastuullisuuskriteereillä oli vaikutusta lopullisten sopimuskumppanien valintaan, mutta kustannusvaikutusta kriteereillä ei näyttänyt olevan. Hyvään lopputulokseen vaikuttivat hankinnan perusteellinen valmistelu ja markkinatilanteen huolellinen ennakoiva kartoitus.
 

– Näen ylipäätään tämän hankinnan keskeisenä onnistumisena alan vastuullisuus- ja ilmastotoimia koskevan vuoropuhelun lisääntymisen sopimuskauden aikana. Hankinta auttoi myös viestimään markkinalle kaupungin ja Palvelukeskus Helsingin vastuullisuusvaatimusten tasosta.

Palvelukeskus Helsinki tekee tiivistä sopimusseurantaa hankinnan vastuullisuuskriteerien noudattamisen todentamiseksi. Vuoropuhelun jatkaminen on tärkeää, jotta seuraavissa kilpailutuksissa vastuullisuuskysymyksiä on mahdollista huomioida entistä kattavammin.

Julkisista hankinnoista kertova videosarja konkretisoi Helsingin vastuullisuustavoitteiden toteutumista kaupungin erilaisissa hankinnoissa. Sarja täydentyy aika ajoin.

Lue lisää:

Keino-osaamiskeskuksen järjestämä vastuullisten työvaatteiden ja tekstiilien ennakoiva markkinavuoropuhelu 6.9.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Kestävä Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Helsingin kaupungin hankintastrategia
 

Helsingin kaupunkistrategia
 

Palvelukeskus Helsingin vastuullisuussivut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

Palvelukeskus Helsingin eettinen ohjeistus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

Palvelukeskus Helsinki on mukana kansainvälisessä vastuullisten hankintojen kilpailussa työvaatehankinnallaan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

Sarjan aiemmat uutiset:
 

Helsingin vastuullisuustavoitteet näkyvät kaupungin hankinnoissa 

Kaupungintalolla tarjoillaan vastuullisesti tuotettua ruokaa
 

 

Kuva: Maija Astikainen, Palvelukeskus Helsinki.