Helsinki tavoittelee sosiaalisesti kestävää kasvua ja monipuolisia asumisen vaihtoehtoja uudessa AM-ohjelmassa

Helsinki tavoittelee uudessa Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma) 7 000 uuden asunnon rakentamista vuosittain ja edistää asuntojen hallinta- ja rahoitusmuotojen alueellista monipuolisuutta. Vuosia 2024–2027 koskeva AM-ohjelma etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi elokuussa.
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmalle on asetettu neljä tavoitetta, jotka ovat sosiaalisesti kestävä asuntotuotanto, laadukas ja vetovoimainen asuminen, asuinalueiden kehittäminen ja kaupunkiuudistus sekä riittävä asuntotuotanto ja kestävä kasvu. Kuva: Lauri Rotko
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmalle on asetettu neljä tavoitetta, jotka ovat sosiaalisesti kestävä asuntotuotanto, laadukas ja vetovoimainen asuminen, asuinalueiden kehittäminen ja kaupunkiuudistus sekä riittävä asuntotuotanto ja kestävä kasvu. Kuva: Lauri Rotko

Helsingissä asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma).  AM-ohjelma linjaa kuinka paljon ja millaista asumista Helsingissä rakennetaan seuraavan neljän vuoden aikana. 

AM-ohjelman visiona vuosille 2024–2027 on, että Helsinki kasvaa sosiaalisesti kestävästi ja että monipuoliset ja laadukkaat asumisen vaihtoehdot toimivat kaupungin elin- ja vetovoimatekijöinä. Lisäksi jokaisella helsinkiläisellä on mahdollisuus hyvään asumiseen, ja Helsinki tarjoaa perheille toimivia asumisen ympäristöjä. Helsinki kehittää asuinalueita määrätietoisesti ja alueellinen segregaatio ei lisäänny. Asuntorakentaminen toteutuu luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvot huomioiden.

Vision toteuttamiseksi AM-ohjelmalle on asetettu neljä tavoitetta, jotka ovat sosiaalisesti kestävä asuntotuotanto, laadukas ja vetovoimainen asuminen, asuinalueiden kehittäminen ja kaupunkiuudistus sekä riittävä asuntotuotanto ja kestävä kasvu.

Monipuolista asuntotuotantoa kaikilla alueilla

Sosiaalisesti kestävässä asuntotuotannossa hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain vuosille 2024–2027 on 45–50 prosenttia vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja 40 prosenttia vuokra-asuntoja. Vuokra-asunnoista pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja on 20–25 prosenttia, tavoitellen 25 prosenttia. Välimuodon asuntojen osuus asettuu 10–15 prosentin välille. Ohjelmakauden aikana valmistuu aikaisempien päätösten seurauksena vielä välimallin tuotantoon sisältyvää asumisoikeus- ja hitas-tuotantoa.  

Tuotantotavoite kaupungin omalle asuntotuotantopalvelulle (ATT) on 1 500 asuntoa vuosina 2024–2027.  

Helsinki edistää hallinta- ja rahoitusmuotojen alueellista monipuolisuutta kaikilla alueilla. Yksipuolisia asuinalueita vältetään.  

Asuntosuunnittelussa varmistetaan laadukas toteutus

Laadukkaassa ja vetovoimaisessa asumisessa Helsinki varmistaa asuntosuunnittelun laadun kaupungissa toteutettavissa hankkeissa. Helsinki edellyttää asunnoilta hyvää peruslaatua, riittävää valon määrää ja kalustettavuutta.  

Kaikissa hallinta- ja rahoitusmuodoissa varmistetaan huoneistotyyppien monipuolisuus.

Kaupunkiuudistusta jatketaan samoilla alueilla

Asuinalueiden kehittämisessä AM-ohjelmakaudella 2024–2027 Helsinki jatkaa kaupunkiuudistusta Malminkartanossa ja Kannelmäessä, Malmilla, Mellunkylässä ja Meri-Rastilassa. Kaupunkiuudistus on Helsingin tapa ehkäistä alueellista eriytymistä ja tarkoittaa alueiden kokonaisvaltaista kehittämistä.

Helsinki varmistaa edellytykset rakentaa kaupunkiuudistusalueille noin 25 prosenttia lisää asuntoja vuoteen 2035 mennessä. Jokaisella kaupunkiuudistusalueella on omat alueelliset kärkihankkeet, joiden toteuttamiseksi turvataan riittävä investointitaso sekä muu resurssointi. Uudistuksessa huomioidaan viheralueiden laatu sekä saavutettavuus.

Tavoitteena 7 000 uuden asunnon aloitus

Riittävässä asuntotuotannossa ja kestävässä kasvussa Helsinki tavoittelee 7 000 uuden asunnon rakentamisen aloittamista vuosittain. Helsinki luo edellytykset tavoitteen toteutumiselle asemakaavoituksella, tontinluovutuksella sekä tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisella.  

Vuosittain valmistuvista asunnoista vähintään 55 prosenttia toteutuu täydennysrakentamisena. Helsinki edistää kantakaupungin asukasmäärän kasvua helpottamalla entisestään muutostöitä ja ullakkorakentamista nykyistä kevyemmillä vaatimuksilla.

Rakentamisen Helsinki ohjaa lähtökohtaisesti muualle kuin viheralueille. Arvokkaimmat luontoalueet säästetään rakentamiselta ja merellisiä maisemia vaalitaan.