Helsingin kaupunki tekee aktiivisesti työtä työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi

Helsinkiin muutetaan ulkomailta yhä enemmän työn perässä. Helsinki on selvästi parantanut mahdollisuuksiaan lisätä työperusteista maahanmuuttoa. Tiedot käyvät ilmi kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kuulemasta tilannekatsauksesta.
Helsinkiin muutetaan ulkomailta yhä enemmän työn perässä. Helsinki on selvästi parantanut mahdollisuuksiaan lisätä työperusteista maahanmuuttoa.  Kuva: Helsinki Partners
Helsinkiin muutetaan ulkomailta yhä enemmän työn perässä. Helsinki on selvästi parantanut mahdollisuuksiaan lisätä työperusteista maahanmuuttoa. Kuva: Helsinki Partners

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli kokouksessaan 23. lokakuuta tilannekatsauksen työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelman sekä Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman toteutusten etenemisestä.

Ohjelmien kaikissa päätavoitteissa on ollut positiivista kehitystä. Kaupunki on muun muassa toteuttanut kohdennettuja kampanjoita erityisesti työvoimapula-aloilla työskentelevien ulkomaisten asiantuntijoiden saamiseksi Helsinkiin. Maahantulon alkuvaiheen neuvonta- ja viranomaispalveluita tarjoavan International House Helsingin palveluntarjontaa on kehitetty. Kaupungin englanninkielisten palveluiden ja viestinnän määrä on kasvatettu ja asiakaslähtöisyyttä on parannettu. Tavoitteena on myös nostaa kaupungin ulkomaalaistaustaisten henkilöstön osuus koko henkilöstöstä 17 prosenttiin vuoteen 2025 menneessä. Tavoitteeseen on kuitenkin matkaa, sillä osuus on tällä hetkellä 9,7 prosenttia.

Tilannekatsauksen mukaan Helsinki on parantanut mahdollisuuksiaan lisätä työperusteista maahanmuuttoa. Global Talent Competitiveness Indexin vuoden 2022 raportin mukaan Helsinki on globaalin osaajaliikkuvuuden suhteen maailman 8. kilpailukykyisin kaupunki. Nousu on selvä, sillä vuoden 2021 raportissa Helsinki oli sijalla 10 ja vuonna 2020 sijalla 31.

Helsingin väestö on vuodesta 2000 kasvanut 108 554 henkilöllä. Vuoden 2022 lopussa Helsingissä oli 123 676 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Ilman heitä Helsingin väkiluku olisi pienentynyt ja työikäisten lukumäärä laskenut. Maahanmuuton ansiosta työikäisten lukumäärä on itse asiassa kasvanut selkeästi. Viime vuonna noin puolet työnperäisistä maahanmuuttajista tuli tekemään suorittavaa työtä ja vajaa 40 prosenttia tuli erityisasiantuntijan tehtäviin. Maahanmuuttajien työllisyystilanne on yleisesti ottaen parantunut. Vuoden 2021 lopussa 20–64-vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste Helsingissä oli 57 prosenttia. Kotoutumisen edistämisen tehostumisen lisäksi tähän on vaikuttanut työperusteisen maahanmuuton kasvu.

Uusi laki kotoutumisen edistämisestä astuu voimaan vuoden 2025 alussa. Uusi laki siirtää päävastuun kotoutumispalveluista kunnille. Helsingissä muutosta valmistellaan kaupunginkanslian elinkeino-osastolta käsin.

Elinkeinojaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.

Lisäksi jaosto käsitteli kehittämisvarauksia kaupungin omistamille tonteille.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 27. marraskuuta 2023.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.