Helsingin kaupunginvaltuustossa järjestettiin kyselytunti ja hyväksyttiin Lauttasaaren Isokaaren asemakaavan muutos

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Vuosaaressa osoitteessa Heteniityntie 4 sijaitsevan Vuoniityn peruskoulun, Heteniityntien toimipisteen perusparannuksen sekä laajennuksen hankesuunnitelman.
Helsingin kaupunginvaltuustossa järjestettiin kyselytunti.  Kuva: Sakari Röyskö
Helsingin kaupunginvaltuustossa järjestettiin kyselytunti. Kuva: Sakari Röyskö

Kyselytunnilla käsiteltiin kolmea aihetta. Valtuutettu Otto Meri esitti kysymyksen Helsingin pysäköinninvalvonnassa ilmenneisiin ongelmiin liittyen. Kysymykseen vastasi pormestari Juhana Vartiainen sekä kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki
Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto esitti kysymyksen Helsingin varautumisesta sote-järjestöavustusten leikkauksiin. Kysymykseen vastasi apulaispormestari Daniel Sazonov.  

Valtuutettu Veronika Honkasalon kysymys käsitteli koulutusleikkausten vaikutuksia ja toimenpiteitä Helsingissä. Kysymykseen vastasi apulaispormestari Johanna Laisaari

Lisäksi valtuusto hyväksyi Lauttasaaren Isokaaren asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee kolmea vierekkäistä tonttia, jotka sijaitsevat Lauttasaaren Myllykalliossa osoitteissa Isokaari 24, 26 ja 28. Kaavaratkaisu mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentamisen tonteilla nykyisin sijaitsevien pienkerrostalojen tilalle. Asukasmäärän lisäys on arviolta 80 asukasta.

Valtuusto hyväksyi myös Vuosaaressa osoitteessa Heteniityntie 4 sijaitsevan Vuoniityn peruskoulun, Heteniityntien toimipisteen perusparannuksen sekä laajennuksen hankesuunnitelman.  Hankkeen laajuus noin 4 138 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 16 320 000 euroa.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.