Helsingin CO2-päästöt vähenivät – liikenteen päästöjen osuus kasvussa

Kaupungin tuore ympäristöraportti kertoo, että Helsingin kasvihuonekaasupäästöt vähentyivät viime vuonna ennätystahtiin lukuun ottamatta liikennettä.
Liikenteen osuus päästöistä kasvaa. Kuva: Jussi Hellsten Kuva: Jussi Hellsten
Liikenteen osuus päästöistä kasvaa. Kuva: Jussi Hellsten Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2030 on ottanut huomattavia edistysaskelia Hanasaaren kivihiilivoimalan sulkemisen myötä. Vuonna 2023 kaukolämmön päästöt Helsingissä vähenivät ennätykselliset 35 prosenttia edellisvuodesta. Myös sähkönkulutuksen päästöt vähenivät 23 prosenttia.

Tiedot ilmenevät Helsingin kaupungin julkaisemasta ympäristöraportista, joka on laaja tietopaketti Helsingin ympäristötavoitteiden edistymisestä vuonna 2023.

Hanasaaren voimalan sulkemisen taustalla ovat kaupungin energiayhtiö Helenin tekemät mittavat investoinnit vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Hanasaaren voimalan sulkemisen lisäksi päästövähennyskehitystä selitti osaltaan Ukrainassa käytävän Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten tasaantuminen.

– Vuosi 2022 oli sodan ja globaalin energiakriisin takia poikkeuksellinen, kun Helen joutui äkillisesti korvaamaan maakaasua kivihiilen, öljyn ja pelletin käytöllä, ja Helsingin kokonaispäästöt kasvoivat. Nyt päästöissä on jälleen palattu selvästi laskevalle uralle, Helsingin kaupungin ilmastojohtaja Hanna Wesslin toteaa.

Vuonna 2023 Helsingin CO2-kokonaispäästöt olivat yhteensä 25,4 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2022. Asukaskohtaiset päästöt vähenivät vuodessa 27 prosenttia. Helsingin väestönkasvu selittää eroja kokonais- ja asukaskohtaisten päästöjen välillä.

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet lyhyessä ajassa erittäin merkittävästi, vaikka vuoden 2022 poikkeuksellinen päästötilanne otetaan huomioon. Kokonaispäästöjen vähentyminen vuodesta 2021 vuoteen 2023 oli 17 prosenttia.

Helsingin CO2-kokonaispäästöt ovat nyt vähentyneet 45 prosenttia vertailuvuodesta 1990. Asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet samassa ajassa 60 prosenttia. Päästöt ovat nyt alemmalla tasolla kuin kertaakaan vuoden 1990 vertailuvuoden jälkeen.

Vuoteen 2030 mennessä Helsinki tavoittelee 100 prosentin päästövähennystä suhteessa vertailuvuoteen, tarvittaessa päästökompensaatiokeinoja hyödyntäen.

Liikenne nousemassa merkittävimmäksi päästölähteeksi

Lämmitys on edelleen Helsingin merkittävin suorien päästöjen lähde, ja sähkö kolmanneksi suurin. Ennusteen mukaan tilanne on muuttumassa: liikenne on nousemassa Helsingin suurimmaksi päästölähteeksi vuonna 2025. Liikenteen päästöt vähenivät 2022–2023 viisi prosenttia.

– Jo ensi vuonna yli puolet Helsingin alueen suorista päästöistä tulee liikenteestä, kun muut suurimmista päästöistä edelleen vähenevät. Liikenteen päästövähennyksillä tulee siis olemaan kriittinen merkitys sille, miten Helsinki saavuttaa ilmastotavoitteensa, ilmastojohtaja Hanna Wesslin sanoo.

Osana Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaa selvitetään parhaillaan, millaisia uudistuksia Helsingin liikenteessä voitaisiin toteuttaa, jotta liikenteen päästöt vähenisivät nykyistä nopeammin. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee selvityksen tuloksia syksyllä.

Liikennepäästöjen vähentämiseksi Helsingissä otettiin vuonna 2023 myös monia edistysaskelia. Helsingin seudun liikenteen (HSL) tavoite bussiliikennekaluston 30-prosenttisesta sähköistämisestä saavutettiin etuajassa, ja uusi pikaraitiovaunu Raide-Jokeri aloitti liikennöinnin. Suunnitteilla on myös ennätysmäärä raitiohankkeita – seuraavan kymmenen vuoden aikana Helsingissä otetaan käyttöön yli 30 kilometriä uutta raitiotietä.

Myös sähköautojen osuus on Helsingissä kasvanut merkittävästi. Vuonna 2023 ladattavien autojen osuus kaikista liikennekäytössä olevista autoista oli noin 16,7 prosenttia, kun vielä vuonna 2020 vastaava luku oli 3,4 prosenttia.

Lue lisää Helsingin ympäristöraportista (2023)

Vuosittain julkaistava ympäristöraportti kertoo Helsingin ympäristötyöstä ja ympäristön tilasta. Ilmastotavoitteiden lisäksi vuoden 2023 raportissa kerrotaan muun muassa luonnonsuojelun, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, meluntorjunnan ja kiertotalouden edistämisestä.

Ympäristöraportti esitellään Helsingin kaupunginhallitukselle 17. kesäkuuta. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kesätauon jälkeen.