Ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelu käynnistyi – valtuusto päättää talousarviosta marraskuussa

Kaupunginhallitus hyväksyi 12. kesäkuuta raamin ja laatimisohjeet ensi vuoden talousarvioesitystä ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaa varten. Kaupunkistrategian mukaisesti vuoden 2024 raami perustuu käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen, jossa käyttömenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä strategiassa asetettuun tuottavuustavoitteeseen.
Kaupunginhallituksessa olevat puolueet aloittavat talousarviovalmistelun poliittisen käsittelyn lokakuussa. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy
Kaupunginhallituksessa olevat puolueet aloittavat talousarviovalmistelun poliittisen käsittelyn lokakuussa. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Kaupunkitasoisessa kokonaisraamissa 2024 huomioitiin vuoden 2023 palkkaratkaisun vaikutus sekä yleinen kustannustason kasvu. Kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami toimintamenoille vuodelle 2024 on 2,267 miljardia euroa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 4,0 prosenttia verrattuna talousarvioon 2023. 

Lauta- ja johtokunnat valmistelevat vuoden 2024 talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen päätöksen perusteella, ja hyväksyvät ne 13.9.2023 mennessä. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan osalta lautakunnan tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 19.9.2023 mennessä. 

Talousarviovalmisteluun liittyvä poliittinen käsittely käynnistyy lokakuussa 

Kaupunginhallituksessa olevat puolueet aloittavat talousarviovalmistelun poliittisen käsittelyn lokakuussa. Kaupunginhallitusryhmien yhteisten neuvotteluiden alkaessa Helsinki julkistaa kaupungin talouden tärkeimmät tunnusluvut, ja kaupungin taloudenpitoon vaikuttavat keskeiset taustamuuttujat kuten kasvuennusteet, veroennusteet ja kustannusindeksit. Lisäksi kaupunki julkistaa lautakuntien talousarvioesityksistä yhteenlasketun ja sovitetun laskelman siitä, miten paljon kaupungin käyttömenot kullakin toimialalla kasvavat, jos kasvu on täsmälleen valtuuston asettaman raamin eli vastuuperiaatteen mukainen. 

Kaupunginhallitus käsittelee yhteisten neuvotteluiden pohjalta syntynyttä pormestarin vuoden 2024 talousarvioesitystä marraskuun alussa. Pormestarin talousarvioesitys julkistetaan kaupunginhallituksen kokousta edeltävän viikon torstaina. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi talousarvioesitys etenee myöhemmin marraskuussa.