Aleksanterin teatterin laajennusosaan hotelli – kerro mielipiteesi vaihtoehdoista

Bulevardin varrella sijaitsevan Aleksanterin teatterin tontilla on käynnistynyt asemakaavan muutos. Teatterin vuonna 1953 valmistuneeseen laajennusosaan on suunnitteilla hotelli, jota varten laajennusosaa korotetaan kolmella kerroksella. Kerro mielipiteesi suunnitelmasta 6. toukokuuta mennessä.
Teatterin vuonna 1953 valmistuneeseen laajennusosaan on suunnitteilla hotelli. Teatteritoiminta jatkuu rakennuksen vanhassa osassa nykyiseen tapaan. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S
Teatterin vuonna 1953 valmistuneeseen laajennusosaan on suunnitteilla hotelli. Teatteritoiminta jatkuu rakennuksen vanhassa osassa nykyiseen tapaan. Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S

Senaatti-kiinteistöt on myynyt Aleksanterin teatterin yksityiselle kiinteistönomistajalle vuonna 2022. Uuden omistajan tavoitteena on kehittää kiinteistöä teatteri- ja hotellikäytössä. Teatteritoiminta jatkuu rakennuksen vanhassa osassa nykyiseen tapaan eikä sinne olla tekemässä merkittäviä muutoksia. 1950-luvun laajennusosassa on nykyisin muun muassa teatterin varastotiloja ja harjoitussaleja. Ne siirtyvät muutoksen myötä teatterin vanhaan osaan.

Molemmissa vaihtoehdoissa laajennusosa saa kolme uutta kerrosta

Kaavamuutoksen lähtökohtana on, että hotellikäyttöä varten teatterin laajennusosalle sallitaan lisää kerrosalaa. Arkkitehtonisia ratkaisuja ei kuitenkaan vielä ole lyöty lukkoon, minkä takia suunnitelmasta on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Suunnitelmat voivat vielä muuttua kaavoituksen aikana.

Vaihtoehdot eroavat toisistaan ainoastaan kolmikerroksisen uudisosan arkkitehtuurin ja massoittelun osalta. Laajennusosan julkisivuista osa säilytetään sellaisenaan ja loput rakennetaan uudelleen alkuperäistä 50-luvun ilmettä mukaillen.

Molemmissa vaihtoehdoissa on säilytetty kaupunkikuvallisesti merkittävät puut Albertinkadun ja Bulevardin varrella, vähennetty pysäköintipaikkojen määrää sekä muodostettu teatterille ja hotellille nykyistä selkeämmät edusaukiot.

Asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkastellaan myös tontin rakennussuojelun kokonaisuutta. Teatterin vanha osa on jo nykyisin suojeltu rakennussuojelulain mukaisella asetuksella. Lisäksi vanhalle osalle on vireillä päivitetty rakennusperintölain mukainen suojelupäätös Uudenmaan ELY-keskuksessa. Laajennusosaa ei nykyisin ole suojeltu, mutta sen Bulevardin puoleisen julkisivun suojelua tutkitaan asemakaavassa. 

Tutustu suunnitelmiin ja anna palautetta 6. toukokuuta mennessä

Suunnitelmiin voi tutustua ja niitä voi kommentoida Kerro Kantasi -palvelussa osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 15.4.–6.5.2024 välisenä aikana. Kerro kantasi –sivulla voi myös katsoa suunnitelmista kertovan videotallenteen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua 15.4.–6.5.2024 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään lähettämään Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään 6.5.2024. 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus viedään päätöksentekoon vuonna 2025.