Työhönvalmentaja on silta kesätyöntekijän ja työyhteisön välillä

Erno Aakko on työskennellyt kesällä 2023 Helsingin kaupungin kesätyöntekijöiden työhönvalmentajana. Ihmisläheiseen työhön tottuneelle Aakolle tässäkin tehtävässä onnistumisessa on auttanut taito kohdata ihmiset ihmisinä.
”Olivatpa nuoren lähtökohdat millaiset tahansa, niiden ei tarvitse olla este työllistymiselle”, työhönvalmentaja Erno Aakko sanoo. Kuva: Aino Hyppölä
”Olivatpa nuoren lähtökohdat millaiset tahansa, niiden ei tarvitse olla este työllistymiselle”, työhönvalmentaja Erno Aakko sanoo. Kuva: Aino Hyppölä

    

Erno Aakko kertoo olleensa yllättynyt, kun haastattelukutsu Helsingin kaupungin kesätyöntekijöiden työhönvalmentajan tehtävään tuli. Vielä enemmän hän hämmästyi kuullessaan, että on saanut paikan.

Sinänsä asiassa ei ole mitään kummallista. Aakolle on kertynyt paljon kokemusta ihmisläheisestä työstä. Hän on työskennellyt niin varhaiskasvatuksen opettajana kuin vammaistyössä sekä lasten ja nuorten intensiivihoidossa. Koulutukseltaan Aakko on kasvatustieteiden kandidaatti, ja maisterintutkinto on paria kurssia ja gradua vaille valmis. Monipuolisesta kokemuksesta oli hyötyä, kun Aakko hyppäsi työhönvalmennuksen maailmaan.

Mikä ihmeen työhönvalmennus?

Helsingin kaupunki tarjoaa joka vuosi kesätöitä myös sellaisille nuorille, joilla on tuen tarpeita työllistymisessä. Kaikkiaan kesätyöntekijöitä palkataan noin 3 500.

Työhönvalmentaja toimii 16–29-vuotiaiden nuorten kesätyöntekijöiden tukena kaikilla kaupungin toimialoilla. Hän varmistaa, että kesätyö on positiivinen kokemus niin nuorelle itselleen kuin esihenkilölle ja koko työyhteisölle.

On tärkeää, että työhönvalmentaja jaksaa tsempata ja kannustaa – niin kesätyöntekijää kuin esihenkilöäkin.

Työhönvalmentaja on ikään kuin silta kesätyöntekijän ja työyhteisön välillä. Hän saattaa nuoren ja työpaikan muut ihmiset yhteen niin, että yhteisestä matkasta tulee kaikille mukava. Monimutkaisia menetelmiä ei tarvita, vaan tärkeintä on kohdata ihmiset ihmisinä. Aakon mukaan usein riittää, että muistaa kysellä nuorelta hänen tunnelmistaan, toiveistaan ja tarpeistaan. Usein nuori kertoo mielellään ajatuksistaan kysyttäessä, mutta ei ehkä ota asioita itse puheeksi.

”Nuorten tarpeet ovat usein hyvin konkreettisia: että voisi pitää vähän useammin tauon, istua alas ja juoda lasillisen vettä”, Aakko sanoo.

Luottamuksellinen suhde nuoreen rakentuu vastavuoroisuuden kautta; Aakko kertoo mielellään myös itsestään nuorelle.

”On tärkeää, että työhönvalmentaja jaksaa tsempata ja kannustaa – niin kesätyöntekijää kuin esihenkilöäkin.”

Esihenkilöt mukaan!

Aakon ensimmäiset viikot työhönvalmentajana kuluivat tiedonhankinnan parissa:

”Selvitin itselleni, mitä työhönvalmennus käytännössä on ja mitä työtehtäviini sisältyy.”

Tärkeää tukea perehtymisessä Aakko sai tiimiltään, johon kuuluu hänen lisäkseen kaksi muuta työhönvalmentajaa.

Alun perehtymisvaiheen jälkeen oli aika lähestyä kaupungin esihenkilöitä. Aakko esitteli itsensä ja kertoi tarjoamistaan palveluista heille lähettämässään sähköpostissa, ja tästä seurasikin joitakin yhteydenottoja. Esihenkilöt suhtautuivat uteliaisuudella työhönvalmennukseen, joka oli monille täysin uusi asia.

Kesän aikana Aakko on vieraillut useammalla työpaikalla tapaamassa kesätyöntekijöitä ja esihenkilöitä ja varmistamassa, että työt lähtevät mukavasti liikkeelle. Tämän jutun julkaisun aikaan heinäkuussa hän on ollut yhteydessä kesäkuun kesätyöntekijöihin ja heidän esihenkilöihinsä, ja työt olivat sujuneet kaikkien osapuolten mielestä hienosti.

Aakon kalenteriin olisi mahtunut enemmänkin tapaamisia, ja hän toivoo, että toiminnan tullessa tutummaksi esihenkilöt hyödyntäisivät kesätyöntekijöiden työhönvalmennusta matalalla kynnyksellä.

Parasta mahdollista palvelua kehittämässä

Helsingin kaupunki tukee monin tavoin erilaisista lähtökohdista tulevien nuorten työllistymistä ja työssä onnistumista. Työtehtäviä voidaan muokata tarpeen mukaan, ja työhönvalmennusta tarjotaan nyt toista kesää.

Miltä Aakosta on tuntunut työskennellä kehitysvaiheessa olevassa työtehtävässä?

”Otan sen vastaan mielenkiintoisena haasteena. On hienoa, että saan olla mukana vaikuttamassa ja kehittämässä työnkuvaa sellaiseksi, että työhönvalmennuksesta on mahdollisimman paljon hyötyä kaikille osapuolille.”

Työhönvalmentajan työstä kiinnostuneita Aakko kannustaa hakemaan rohkeasti tehtävää, vaikka aiempaa kokemusta ei olisikaan.

”Jos on tehnyt aiemmin työtä, jossa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, ei tämä ole oikeastaan sen kummempaa. Substanssiasiat oppii kyllä nopeasti.”