Terassilupa

Terassi on ravintoloiden ja kahviloiden ulkotarjoilualue kadulla tai puistossa. Voit vuokrata terassialueen liiketilasi edustalla sijaitsevalta alueelta.

Tällä sivulla

Voit vuokrata terassialueen liiketilasi edustalla sijaitsevalta alueelta. Terassikausi on jaettu kesä- ja talvikauteen. Kesäkausi kestää huhtikuun alusta lokakuun loppuun ja talvikausi marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kesä- ja talviterassit voivat olla erikokoisia.

Tee hakemus terassialueen vuokraamiseksi

Tee hakemus terassialueen vuokraamiseksi sähköisellä lomakkeella kaupungin verkkoasioinnissa tai erillisellä lomakkeella. Voit tunnistautua palveluun Suomi.fi-tunnistuksella käyttämällä joko mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia.

Lisätiedot

Jos et voi täyttää sähköistä lomaketta, täytä PDF-lomake ja lähetä se liitteineen sähköpostitse osoitteeseen ulkoilma@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Asioi verkossa

Tee hakemus terassialueen vuokraamiseksi

Vaatii tunnistautumisen.

Täytä lomake

Täytä hakemus terassi-alueen vuokraamiseksi

Terassilupahakemuksen liitteet

Toimita kaikki listatut liitteet pdf-tiedostoina. Emme voi käsitellä hakemustasi ilman liitteitä.

Piirros terassin sijainnista mittakaavassa 1/500 karttapohjalle sijoitettuna. Karttapohjan saat karttapalvelusta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Pohjapiirros terassista mittakaavassa 1/50 tai 1/100. Merkitse pohjapiirrokseen terassin mitat (pituus ja leveys), kalusteiden sijoittelu, kulkureitit ja sisäänkäynnit sekä vapaaksi jäävän jalankulkualueen leveys. Terassialue saa viedä korkeintaan puolet jalankulkualueen leveydestä. Vapaa tila katualueella pitää aina olla vähintään 150 cm leveä ja 220 cm korkea. Huomioi, että kävelykeskusta-alueella (pdf, 5Mt) on erilliset mitoitukset terassien sijoittamiselle ja Keskuskadulla (pdf) on oma mitoituksensa.

Kiinteistön omistajan (yleensä taloyhtiö) suostumus siitä, että liiketilan edessä olevaa yleistä aluetta saa käyttää ulkotarjoiluun. Suostumuksen hankkimiseen voit käyttää esimerkiksi kiinteistön omistajan suostumus -lomaketta (pdf).

Hakijayrityksen kaupparekisteriote, jonka voit hankkia Patentti- ja rekisterihallitukselta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Ote saa olla korkeintaan kolme kuukautta vanha.

Valokuvia katualueesta ja julkisivusta, jonka eteen terassi on tulossa. Parklet-hakemusta tehdessäsi liitä mukaan myös valokuvia alueella voimassa olevista liikennemerkeistä ja katukaivoista.

Valokuvat tai piirrokset terassille sijoitettavista kalusteista ja rakenteista.

Parklet-hakemukseen liitetään lisäksi todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta.

Jos lupaa hakee varsinaisen hakijan puolesta asiamies, tarvitset myös asiamiehen valtakirjan.

Mihin terassin voi sijoittaa?

Voit vuokrata terassialueen liiketilasi edustalla sijaitsevalta alueelta. Ulkotarjoilualue voi olla enintään kadun erottamana siitä ravintolasta tai kahvilasta, johon se liittyy. Lisätietoja sijoittelusta löydät terassiohjeesta (pdf).

Jalkakäytävällä terassi mitoitetaan lähtökohtaisesti siten, että vapaan kulkuväylän leveys on vähintään puolet jalkakäytävän leveydestä ja aina vähintään 150 cm. Terassi ei saa haitata julkisen kaupunkitilan käyttöä, pääsyä kiinteistöön, esteettömyyttä tai liikenneturvallisuutta. Kävelykeskusta-alueella (pdf, 5 Mt) on erilliset mitoitukset terassien sijoittamiselle ja Keskuskadulla (pdf) on omat mitoituksensa.

Kun suunnittelet terassin paikkaa, ota huomioon, että Helsingissä on vilkkaasti liikennöityjä ja kapeita katuja, joille pitää jättää riittävästi vapaata tilaa yleistä kulkua varten. Lisäksi kaupungissa on kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, joiden ei lähtökohtaisesti katsota soveltuvan terassitoimintaan.

Voit käyttää terassin sijainnin määrittelyssä apuna karttapalvelua(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Mitä terassialue maksaa?

Yleisillä alueilla kivijalkaliiketilojen edessä olevilla terasseilla on kiinteät hinnat viiden vuoden sopimuskaudelle. Terassien vuokrahinnat määräytyvät kahden erillisen hinnoitteluvyöhykkeen mukaisesti. Vuokrahinnoittelussa otetaan huomioon terassin koko sekä se, toimiiko terassi kesä- vai talvikaudella. Hinnat ovat alv 0 %.

Terassihinnasto 1.4.2022– 31.3.2027:

Kausi

Terassialue 1

Terassialue 2

Kesäkausi 1.4.–31.10.

13,21 euroa/m2/kk

9,91 euroa/m2/kk

Talvikausi 1.11.–31.3.

6,61 euroa/m2/kk

4,96 euroa/m2/kk

Tarvitsenko rakennusvalvonnan luvan?

Joissain tapauksissa terassiin tai parkletiin saatetaan tarvita lupa myös rakennusvalvonnasta. Esimerkiksi katettuihin, kiinteitä seinämiä sisältäviin ja WC:n tai esiintymislavan sisältäviin terasseihin tarvitaan lupa.

Tarkista, milloin tarvitset rakennusvalvonnan luvan.

Miniterassit

Voit käyttää välittömästi liiketilasi edessä, julkisivussa kiinni olevaa 80 senttimetrin levyistä aluetta terassialueena korvauksetta, jos se on toteutettu terassiohjeen mukaisesti. Tällaisen niin sanotun miniterassin tunnistaa myös siitä, ettei siinä ole kiinteitä rakenteita. Miniterassille ei tarvitse hakea lupaa kaupungilta eikä siitä tarvitse tehdä sopimusta kaupungin kanssa, mutta sille pitää saada kiinteistön omistajan kirjallinen suostumus.

Muistilista terassiluvan hakemiseen

 1. Tutustu terassiohjeisiin

  Ennen kuin haet terassilupaa, tutustu terassiohjeisiin ja -sopimukseen. 

  Terassiohje (pdf)

  Terassisopimus (pdf)

 2. Hae kiinteistön omistajalta lupa

  Tarvitset ennen luvan hakemista kiinteistön omistajan kirjallisen suostumuksen terassillesi. Myös miniterassille tarvitset kiinteistön omistajan kirjallisen suostumuksen. Suostumuksen hankkimiseen voit käyttää esimerkiksi kiinteistön omistajan suostumus -lomaketta (pdf)

 3. Tarkista hakuaika

  Terassi- ja parklet-alueiden hakuaika alkaa 15. helmikuuta.

 4. Täytä sähköinen lomake

  Hae terassilupaa ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kaupungin verkkoasioinnissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit tunnistautua palveluun Suomi.fi-tunnistuksella käyttämällä joko mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia.

 5. Odota hakemuksesi käsittelyä

  Kaupunki harkitsee tapauskohtaisesti, onko terassin luvan antamiselle edellytyksiä. Hakemuksen käsittelyn jälkeen saat terassista vuokrauspäätöksen, jonka liitteenä on vuokrasopimus ehtoineen ja ohjeineen. Sopimusta ei erikseen allekirjoiteta, vaan hakemuksesta tehdään päätös, joka on sopimuksesi.

 6. Sopimuksen irtisanominen

  Voit irtisanoa sopimuksen lähettämällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen (pdf) alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tarkastajille sähköpostitse osoitteeseen ulkoilma@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Usein kysytyt kysymykset

Jos suunnittelet terassia muualle kuin kahvilasi tai ravintolasi edessä olevalle katualueelle, sen sijainti vaikuttaa siihen, keneltä haet lupaa. 

Uimarantojen sekä urheilukenttien ja -puistojen terassiluvat myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja kaupallisten torialueiden sekä Torikortteleiden terassiluvat myöntää Helsingin Kaupunkitilat Oy. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos suunnittelet terassia yksityiselle tontille tai alueelle (esimerkiksi ostoskeskuksen alueelle), on sinun sovittava terassista alueen omistajan tai haltijan kanssa. 

Jos haluat perustaa terassin kahvilasi tai ravintolasi lähellä olevalle aukiolle, ole yhteydessä alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tarkastajiin osoitteessa ulkoilma@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), niin selvitämme, ovatko suunnitelmasi toteutettavissa.

Hakemuksen käsittelyyn kuluva aika riippuu suunnitellusta terassista, joten kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Nopeimmillaan luvan voi saada viikossa tai kahdessa, jos ei ole ruuhkaa, eikä terassi tarvitse esimerkiksi rakennusvalvonnan tai elintarvikevalvonnan lupaa. 

Jos suunnittelet terassille rakennusluvan vaativia rakenteita tai tarvitset terassin perustamiseen elintarvikevalvonnan luvan, voi luvan saamisessa mennä kuudesta kahdeksaan viikkoa. 

Ennen hakemuksen lähettämistä kannattaa varmistaa, että suunniteltu terassi on terassiohjeen mukainen ja että hakemuksessa on mukana kaikki vaaditut liitteet. 

Myös muualle kuin oman liiketilasi edessä olevalle katualueelle perustettavalla terassilla on noudatettava terassiohjetta (pdf).

Jos sinulla on liiketilasi edustalla sekä terassi että parklet, tee kummastakin oma erillinen hakemus ja sopimus. Katso tarkemmat ohjeet Terassiohjeesta (pdf).

Jos tarvitset muutoksia sopimukseesi, ota yhteyttä alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tarkastajiin: ulkoilma@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).