Myyntilupa liikkeen edustalla

Voit käyttää liikkeesi edustan jalkakäytävää esittely- ja myyntitoimintaan.

Voit käyttää liikkeesi edustan jalkakäytävää esittely- ja myyntitoimintaan ilman kaupungin lupaa, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

- myyntipiste on enintään 0,8 m leveä eli ulottuu korkeintaan 80 senttimetrin päähän kiinteistön seinästä,
- jalankululle jää vähintään 1,5 metrin levyinen vapaa kulkutila,
- olet saanut suostumuksen tilan käytölle kiinteistön omistajalta,
- eikä tilan käytölle ole muuta estettä.

Jos yllämainitut ehdot eivät täyty, hae kaupungilta lupa myyntitilaa varten.

Kun myyntitila ulottuu yli 80 senttimetrin päähän kiinteistön seinästä, koko alueesta veloitetaan vuokraa 2€/m2/kk.

Hakuohjeet

Kuvaa hakemuksessa ja sen liitteissä mahdollisimman tarkasti vuokrattavalle alueelle suunnittelemasi toiminnot sekä ilmoita, jos aiot pystyttää paikalle rakenteita, kuten kontteja tai aitoja.

Toimita hakemuksen mukana seuraavat liitteet:

  • Yrityksen kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha)
  • Asiamiehen valtakirja (mikäli hakijayritys ei itse allekirjoita hakemusta)
  • Kartta vuokrattavasta alueesta. Karttapohjia saa esimerkiksi karttapalvelusta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tai kaupunkimittauspalvelusta.
    a. Asemapiirustus suhteessa 1:500 tai 1:1000. Asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi vuokrattavan alueen sijainti.
    b. Pohjapiirustus 1:100 tai 1:200. Pohjapiirustuksesta tulee käydä ilmi vuokrattavan alueen sijainti, mitat sekä kokonaisneliömäärä.