Matkailun verkostot ja hankkeet Helsingissä

Helsinki on mukana monissa kotimaisissa ja ulkomaisissa verkostoissa ja hankkeissa, joihin sinäkin voit liittyä.

Helsingin matkailun edistämisen yhteistyöryhmät

Helsingin matkailun neuvoa-antava työryhmä

Helsingin matkailun neuvoa-antava työryhmä tuo yritysten ääntä kuuluviin matkailun edistämisessä ja kehittämisessä. Ryhmä asetettiin vuosille 2024–2025 ja sen jäsenistöön kuuluu matkailun edistämisen kannalta keskeisimpiä matkailutoimialojen tahoja muun muassa kuljetus-, ravitsemus-, majoitus-, elämys- ja tapahtuma-alalta sekä korkeakouluista. Jäsenistön vahvuutena on asiantuntijuus matkailun kehittämisen painopistealueissa, kuten digitaalisuudessa ja kestävyydessä. Helsingin matkailun neuvoa-antavan työryhmän keskeisimpinä tehtävinä on tunnistaa ja priorisoida yhdessä Helsingin matkailun kilpailukykyä ja kasvua edistävät toimenpiteet sekä antaa ehdotuksia kaupungille. Puheenjohtajana toimii Scandic Hotelsin Suomen-maajohtaja Laura Tarkka. Työryhmän jäsenet.

Kaupunkikonsernin matkailun yhteistyöryhmä

Vuosille 2022–2025 perustetun Kaupunkikonsernin matkailun yhteistyöryhmän tavoitteena on ketterästi ja kestävästi edistää Helsingin matkailun kilpailukykyä, uudistumista ja kasvua. Sen jäsenistöön kuuluu matkailun kannalta keskeisimpiä tahoja kaupunkikonsernista viestintäosastolta, strategiaosaston kansainvälisestä ja turvallisuustiimeistä, kaupunkiympäristön ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialoilta sekä edustajat Helsingin Satamasta, Helsingin tapahtumasäätiöstä, Helsingin Kaupunkitiloista ja Helsinki Partnersista. Kaupunkikonsernin matkailun yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa tunnistaa ja edistää yhdessä Helsingin matkailun kilpailukykyä ja kasvua. Puheenjohtajana toimii Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Matkailu ja tapahtuma-alojen kestävyyden toimintaryhmä

Kaupungin sisäinen ryhmä, jossa on edustettuna mm. ilmasto-, tasa-arvo-, esteettömyys- sekä osallisuusasiantuntijat.

Helsingin kestävän matkailun foorumi

Kaupungin ulkopuolisista toimijoista koostuva ryhmä, jossa on mukana mm. Visit Finland, Syke, Helsinki Pride, Invalidiliitto, Paralympiakomitea, Helsingin Yliopisto, Smal, Mara ja Tapahtumateollisuus ry.

Matkailuturvallisuuden johtoryhmä

Kaupungin, turvallisuusviranomaisten ja yritysedustajasta muodostettu ryhmä.