Matkailun toimintaympäristö Helsingissä

Kaupungin matkailuinfrastruktuuri eli toimintaympäristö on tärkeä osa kaupungin palvelukykyä. Kehittämiskohteina ovat mm. destinaatiotasoinen vierailijakokemus, matkailijoiden liikkumisen eri muodot ja matkailijoiden tarvitsemat palvelut kaupunki-infrassa. Kehitämme toimivampaa vierailukokemusta ja lisäämme Helsingin vetovoimaa vuosille 2022–2026 laaditun matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman mukaisesti.

Helsinki alkaa johtaa vierailijakokemustaan uuden johtamismallin avulla

Helsinki ryhtyy yhä systemaattisemmin ja tavoitteellisemmin johtamaan vierailijakokemustaan, jotta kaupungissa vieraileville matkailijoille ja tapahtumakävijöille syntyisi Helsingistä myönteinen vierailukokemus. Vierailijakokemuksen johtamismallin konsepti on kehitetty Helsingin matkailu ja kohdepalvelut -yksikön muodostaman ohjausryhmän ohjauksessa Digitalist Finland Oy:n toimesta. Kehittämistyöhön on osallistettu laajasti matkailu- ja tapahtuma-alojen sidosryhmiä ja toimijoita. Vierailijakokemuksen johtamismallin kehitystyö aloitettiin marraskuussa 2022 ja konsepti saatiin valmiiksi huhtikuussa 2023. Datan kerääminen vierailijoilta on tarkoitus aloittaa heinäkuun 2023 alussa.

Vierailijakokemuksella tarkoitetaan matkailukohteesta kävijälle syntyvää kokonaisvaltaista kokemusta, johon vaikuttavat monet eri tekijät kuten käyntikohteet, kulttuuritarjonta, ruokakulttuuri, majoitusmahdollisuudet, liikkumisen helppous ja turvallisuus. Vierailijakokemuksen johtamismallilla Helsingin kaupunki haluaa luoda pohjan sille, miten kaupunki voi pureutua vierailijakokemusta parantaviin toimenpiteisiin toimialat ylittävästi ja yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Vierailijakokemuksen johtaminen nähdään Helsingissä keskeisenä tekijänä matkailun ja tapahtumien edistämisessä ja kaupungin brändin rakentamisessa.

Vierailijakokemuksen strateginen kehittämissuunnitelma pohjautuu kaupungille vuosille 2022–2026 laadittuun matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmaan, jonka perusteella johtamismallia rakennettaessa johdettiin vierailijalupaukset. Nämä lupaukset kuvaavat sitä tavoitekokemusta, jonka kaupunki haluaa vierailijoille tarjota.

Kehittämisprosessi auttaa kaupunkia pysymään ajan tasalla vierailijalupausten toteutumisesta sekä vierailijoiden tarpeiden ja odotusten kehittymisestä. Sidosryhmäyhteistyömalli edistää yhteistyötä kaupungin ja sen ulkoisten sidosryhmien välillä ja auttaa varmistamaan, että kaikki osapuolet ponnistelevat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue Helsingin vierailijakokemuksen johtamismallin tiedote.

Tutustu Vierailijakokemuksen johtamismallin loppuraporttiin.

Matkailubussiliikenne

Matkailubussiliikenteen määrät ovat viime vuosina kasvaneet matkailun kasvun myötä. Helsingin matkailubussiliikenteelle on tehty oma Matkailubussiliikenteen kehittämissuunnitelma, jossa on tarkasteltu monipuolisesti matkailubussiliikenteen nykytilannetta sekä tunnistettu kehittämistarpeita ja ratkaisuehdotuksia muun muassa kansainvälistä kartoitusta hyödyntäen. Kehittämisen tavoitteena on, että matkailijoille on tarjolla myös helppoja vaihtoehtoisia kulkutapoja tutustua kaupunkiin ja että matkailubussiliikenteellä pystytään sujuvasti palvelemaan juuri niitä kohderyhmiä, joille se on tarkoituksenmukaisin tapa nähdä Helsinkiä.

Katso myös Helsingin matkailuliikenteen pysäkit ja pysäköintipaikat 2023.

Julkiset vessat

Uusien julkisten vessojen tarve on tunnistettu ja lisää julkisia vessoja on jo tullut ja lisää on tulossa. Muun muassa Sibeliuspuistoon on tullut uusi city-wc vanhan lisäksi sekä kesäaikaan Sibeliuspuiston siivouskertoja on lisätty kovan käytön vuoksi. Lisätietoja julkisten vessojen kehittämistyöstä Jukka Punamäen blogikirjoituksessa Matkailu ja vessat 2020(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Opastukset

Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa Helsinki, Tampere ja Turku kehittivät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa jaetun innovaatioalustan kautta. Vuonna 2019 päättyneen hankkeen tuloksena rakentui älykkään kaupunkiopastuksen konsepti ja 6Aika-kaupunkien yhteinen kaupunkiopastamisen käsikirja. Uusi Älykäs kaupunkiopastaminen Helsingissä -projekti käynnistyi 2021.