KAVOT

Kansainvälistä osaamista työelämään

Hankkeen aikana otetaan käyttöön uusia keinoja työllistämisessä ja etsitään ratkaisuja vieraskielisten työllisyysasteen nostamiseen. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan mm. uudenlaiset yritysyhteistyön sekä korkeakoulujen kansainvälisen rekrytoinnin mallit. Toimenpiteillä edistetään kansainvälisen osaamisen hyödyntämistä edistävän toimintakulttuurin ja -käytänteiden kehittymistä alueen yrityksissä ja korkeakouluissa sekä parannetaan työnantajien valmiuksia palkata vieraskielistä työvoimaa. Hankekauden aikana toteutetaan lisäksi selvitys, joka vahvistaa tietopohjaa alueella toimivien pk-yritysten työvoima- ja osaamistarpeista sekä kansainvälisen rekrytoinnin edellytyksistä.

Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan ensimmäistä kertaa kansainvälisten osaajien rekrytointia tukeva palvelukokonaisuus. Se muodostuu työntekijöiden ja työnantajien kohtaamista edistävästä matching-ohjelmasta ja yritysten toimintakulttuurin uudistamiseen tähtäävästä valmennuksesta. Hankkeessa yrityksille tarjotaan yksilöllistä tukea ja valmennusta kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja kansainvälisiä työnhakijoita tuetaan vastaavasti työhön sijoittumisessa. Hankkeessa kehitetään lisäksi uusi, korkeakouluille soveltuva kansainvälisten osaajien rekrytoinnin malli sekä toteutetaan kattava selvitys työnantajakuvan ja kansainvälisten osaajien rekrytoinnin edellytysten kehittymisestä yrityksissä hanketoimenpiteiden seurauksena. Hankkeen myötä työnantajaorganisaatioihin kehittyy kansainvälisten osaajien työhönotolle myönteinen toimintakulttuuri ja rekrytointikäytänteet, ja työnantajien sitoutuminen kansainvälisten osaajien rekrytointiin vahvistuu.

Hanke muodostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta:

The Shortcut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) auttaa yrityksiä löytämään tarpeisiin sopivat kansainväliset osaajat – olipa kyse liiketoiminnan skaalaamisesta, kasvusta tietyssä maassa tai uusille markkinoille suuntaamisesta. The Shortcut tarjoaa maksutonta rekrytointipalvelua osana KAVOT-hanketta, joka toteutetaan Uudenmaan liiton tuella yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa.  

 
Osana hanketta yrityksille etsitään yrityksen tarpeisiin sopiva kansainvälinen osaaja (tai useampi), ja yritykset saavat myös valmennusta organisaatiokulttuurin muutokseen ja monikielisessä ympäristössä toimimiseen. Valmennuksen osana yritykset saavat tukea vieraskielisen työntekijän palkkaamiseen liittyvissä asioissa sekä uuden tiimiläisen perehdyttämiseen ja tiimiin kotiuttamiseen kuuden kuukauden ajan. Vastaavasti hankkeeseen osallistuville osaajille on tarjolla tukea vertaistukea ja neuvontaa hankkeen aikana. 

Lisätietoja: The Shortcut, projektipäällikkö  niels.marselis@theshortcut.org (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

​​​​​​Ensimmäisiä kansainvälisiä osaajia palkkaaville yrityksille, erityisesti pk-yrityksille ja startupeille tarjotaan tukea osaajien palkkaamiseen. Tuetaan yrityskulttuurin ja käytänteiden kehittämistä, jotka tukevat kansainvälisten osaajien rekrytointia. Yrityksille tarjotaan intensiivistä työnohjaukseen ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen liittyvää konsultointia ja valmennusta. Valmennuksen tarkoituksena on varmistaa, että yrityksillä on tarvittavat valmiudet erilaisten osaajien rekrytointiin, ohjaamiseen ja perehdytykseen. Valmennus toteutetaan ostopalveluna.

Helsingin yliopisto kehittää KAVOT-hankkeessa kansainvälisten osaajien rekrytoinnin mallin korkeakouluihin. Hankkeen aikana myös vahvistetaan kansainvälisten osaajien rekrytointia laajasti tukevan toimintakulttuurin ja -käytänteiden kehittymistä korkeakouluissa.

Osana mallin kehitystyötä keväällä 2023 toteutetaan korkeakouluille suunnatut kartoituskysely ja palvelumuotoilun työpajat. Hankkeen aikana myös tuotetaan Helsingin yliopiston IT Talent -ohjelmakokeilu. Kokeilussa uransa alkuvaiheessa olevat kansainväliset IT-osaajat saavat mahdollisuus työskennellä ohjelmistokehityksen ammattilaisten opastuksella kuuden kuukauden ajan. Kokeilu toteutetaan kaksi kertaa hankkeen aikana.

Kansainvälisen rekrytoinnin mallia pilotoidaan ensin Helsingin yliopistossa ja skaalataan sitten pääkaupunkiseudun muihin korkeakouluihin. Malli on hyödynnettävissä lisäksi korkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, sillä kehitettyä konseptia, tuotettuja materiaaleja ja pilottien kokemuksia jaetaan työpajoissa ja verkostojen kautta myös kansallisesti.

Lisätietoja: Helsingin yliopisto, projektipäällikkö Marika Antikainen: marika.antikainen@helsinki.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Helsingin seudun kauppakamari toteuttaa kattavan selvityksen yritysten työnantajakuvien sekä osaajien rekrytoinnin edellytysten kehittymisestä yrityksissä hanketoimenpiteiden seurauksena. Selvitys kohdennetaan ensisijaisesti Helsingin seudun kauppakamarin jäsen- ja asiakasyrityksille. Selvitys vahvistaa tietopohjaa alueella toimivien pk-yritysten työvoima- ja osaamistarpeista sekä kansainvälisen rekrytoinnin edellytyksistä. Tuloksia tullaan hyödyntämään monipuolisesti yrityksille suunnattujen palvelujen rakentamisessa sekä kaupunkien yritysyhteistyön ja osaamiskeskustoiminnan kehittämisessä.

  • tukea pääkaupunkiseudulla asuvien vieraskielisten osaajien työllistymistä alueen pk-yrityksiin, startupeihin ja korkeakouluihin sekä
  • kehittää hankkeeseen osallistuvien yritysten ja korkeakoulujen kansainvälisten rekrytointien määrää ja laatua työvoiman saatavuuden parantamiseksi