Viikin Purolahden kulkureitti suljetaan väliaikaisesti lintuvesikunnostusten vuoksi

Viikin Purolahdella Viikinojan länsipuolella tehdään kaivu- ja kuljetustöitä, joiden vuoksi kulkureitti joudutaan väliaikaisesti sulkemaan keskiviikosta 8. helmikuuta 2023 alkaen. Reitti on jälleen käytössä 16. helmikuuta. Alueella kulkevien tulee huomioida, että reitin avautumisen jälkeen tehdään vielä reitin yliajoja maakuljetusten vuoksi.
Viikin Purolahdella tehtävät kaivuu- ja läjitystyöt ovat osa Viikinojan alaosan lintuvesikunnostuksia. Kuva: Silja Kärkkäinen
Viikin Purolahdella tehtävät kaivuu- ja läjitystyöt ovat osa Viikinojan alaosan lintuvesikunnostuksia. Kuva: Silja Kärkkäinen

Kulkureitti joudutaan sulkemaan kaivuumassojen läjitykseen liittyvien kuljetusten vuoksi. Suurin osa maamassoista läjitetään lähellä sijaitseville Viikin opetus- ja tutkimustilan pelloille. Mahdollisista muista poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin. 

Toimenpiteet ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa ja niillä parannetaan Natura-alueen rantaniittyjen ja lajiston elinolosuhteita sekä lisätään Viikinojan alaosan vesiensuojelullista merkitystä. Kunnostukset aloitettiin viime talvena, jolloin kaivettiin kolme vesiallasta Viikinojan varteen Etu-Viikin peltojen keskelle.

Tänä talvena kulkureitin molemmin puolin on kaivettu yhteensä neljä uutta vesiallasta. Kunnostuksilla lisätään alueen merkitystä erityisesti vesilintujen poikasten suoja- ja ruokailualueena sekä kahlaajien elinympäristönä.  

Suljettava ulkoilureitin osa ja kiertotie kartalla (pdf)

Uutista korjattu aikataulun osalta 16.2.2023