Veturitorin kunnostus alkaa Pasilassa

Veturitorin pinnat ja istutusalueet uusitaan, ja alue jäsennellään selkeämmäksi ja viihtyisämmäksi. Veturitori sijaitsee Pasilassa Ratapihantien ja Junailijankujan välissä. Työt alkavat maanantaina 25. syyskuuta.
Rauhanasema Veturitorilla
Rauhanasema Veturitorilla

Rauhanaseman ympäristössä kasvavat puut ovat osittain huonokuntoisia, minkä vuoksi noin 15 puuta joudutaan poistamaan kunnostuksen yhteydessä. Elinvoimaisimmat puut säilytetään.

Urakassa istutetaan 18 uutta puuta. Viihtyisyyttä lisätään Rauhanaseman ympäristöön perustettavilla nurmialueilla, uusilla pensasistutuksilla ja muotoon leikatuilla pikkupuilla.

Torialueen länsipäässä olevat nykyiset tukimuurit ja istutusaltaat korvataan uusilla luonnonkivipäällysteisillä muureilla ja altailla. Istutusaltaiden kasvillisuus uusitaan kokonaisuudessaan.

Luvatonta pysäköintiä torialueella pyritään hillitsemään reunakivillä ja kivipollareilla.

Torin kuivatusta parannetaan ja valaistus uusitaan.

Tilapäisiä muutoksia kulkureitteihin

Jalankulun, pyöräliikenteen ja huoltoajon reitteihin aiheutuu tilapäisiä muutoksia. Kulku kiinteistöihin säilyy koko urakan ajan. Työllä ei ole vaikutuksia moottoriajoneuvoliikenteeseen tai joukkoliikenteeseen.

Työhön saattaa sisältyä louhintaa, mutta ei räjäytyksiä

Katutyön arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2024. Urakoitsija on VRJ Etelä-Suomi Oy