Vapaa-ajan ja kulttuurin toimijataho - vastaa kulttuurikeskus Stoan perusparannusta ja laajennusta koskevaan kyselyyn!

Millainen on 2030-luvun alueellinen kulttuurikeskus? Tätä pohditaan nyt Itäkeskuksen suunnalla, sillä   Itäkeskuksen kulttuurikeskus Stoan perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnistynyt. Suunnittelun tueksi on avattu kysely taide-, kulttuuri- ja tapahtumatoimijoille sekä järjestöille, yhdistyksille ja muille talossa toimintaa järjestäville tahoille. Kysely on avoinna 12.12.2022 klo 16 saakka.
Havainnekuva Stoasta ja Stoan aukiosta.
Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S oy, Playa Arkkitehdit Oy

Kulttuurikeskuksen tiloissa toimivat tällä hetkellä kulttuuripalvelut, Itäkeskuksen kirjasto, Nuorten toimintatalo Kipinä, Työväenopisto ja Arbis sekä Ravintola Skutta. Suunnittelijoille on ensiarvoisen tärkeää kuulla käyttäjien näkemyksiä ja kerääntynyttä hiljaista tietoa nykyisistä kulttuurikeskuksen tiloista ja niiden käytöstä. Nyt avautuvalla kyselyllä kartoitetaan sekä nykyisten että tulevien kumppaneiden ja talossa toimintaa järjestävien tahojen näkemyksiä, ajatuksia ja toiveita Stoan tiloihin liittyen. Valmistuessaan laajennus tulisi käyttöön näillä näkymin seuraavan vuosikymmenen vaihteessa, joten kyselyssä vastaajia herätellään myös visioimaan 2030-luvun toimintaympäristöä.  

Taustalla ”Itis Siti” 

Helsingin kaupunki järjesti 2019–2020 yleisen, kansainvälisen ideakilpailun ”Itä-Helsingin keskusta” Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Kilpailun jälkeen Stoan ja Puhoksen alueelle laadittiin kilpailussa toisen palkinnon saaneen ehdotuksen ITIS SITI pohjalta maankäytön viitesuunnitelma (Arkkitehtitoimisto K2S ja Playa arkkitehdit, 9.4.2021) ja suunnitteluperiaatteet, joka hyväksyttiin Kaupunkiympäristölautakunnassa 18.5.2021. Viitesuunnittelun yhteydessä tutkittiin Stoan laajentamista kisaehdotuksen mukaisesti nykyisen parkkipaikan alueelle.  

Tarkempi suunnittelu ja tarvekuvausvaihe on nyt käynnistynyt. Tavoitteena on valmistella tammikuuhun 2023 mennessä kulttuurikeskus Stoalle alustava toiminnallinen konsepti, jossa kuvataan kulttuurikeskus Stoan toiminnallinen visio, toimintamuodot sekä niihin liittyvät tilatarpeet.  Konseptin pohjalta suunnittelijat valmistelevat tilaohjelman, joka esitellään kaupunkilaisille keväällä 2023.  

Suunnitelman pohjalta laaditaan Stoasta ja sen laajennuksesta asemakaavalliset tilavaraukset (rakennusala, kerrosala jne.) ja määräykset (liittyminen ympäristöön, kaupunkikuva jne.). Suunnitelmaa käytetään myös tieto- ja havainnemateriaalina peruskorjaukseen ja erityisesti laajennukseen liittyvissä investointiesityksissä sekä lähtömateriaalina hankesuunnittelulle ja muille suunnittelun jatkovaiheille.  

 

Vastaa kyselyyn tästä linkistä: 
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/stoa2030kumppanit (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kiitokset osallistujille jo etukäteen!  Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan yhteiskehittelyvaiheisiin hankkeen myöhemmissä vaiheissa, voit jättää yhteystietosi kyselyn lopussa. 

 

Lisätiedot 
 

Reetta Heiskanen  
kulttuurijohtaja, vs. 
Kulttuuri ja vapaa-aika 
reetta.heiskanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

 

Kyselyyn liittyvät 
Anne Euramaa 
vuorovaikutusasiantuntija 
Kulttuuri ja vapaa-aika 
anne.euramaa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)