Vartiokylään suunnitteilla uusi koulu- ja päiväkotirakennus yli 900 lapselle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27. maaliskuuta kokouksessaan Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutokset Länsisatamaan ja Myllypuroon.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman.  Kuva: iStock
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Kuva: iStock

Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin uudisrakennushankkeen tarkoituksena on toteuttaa uudet korvaavat tilat 700 oppilaalle ja 210 varhaiskasvatusikäiselle lapselle sekä 12:lle erityisryhmän oppilaalle. Vartiokylän ala-asteen koulussa on tällä hetkellä noin 445 lasta ja päiväkodissa 70 lasta, mutta alueen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan tulevina vuosina oppilaaksiottoalueen laajentuessa ja alueen lasten määrän kasvaessa.

Vartiokylän koulun opetus on siirtynyt väistötiloihin koulun huonokuntoisuuden vuoksi vuonna 2019, ja vanha koulu ja päiväkoti on purettu vuonna 2023. Tarkoituksena on, että uudisrakennuksen rakennustyöt alkavat kesällä 2025 ja toiminta uusissa tiloissa voisi alkaa elokuussa 2027. Hankkeen enimmäishinta on 49 938 000 euroa. Enimmäishinta sidotaan rakennuskustannusindeksiin.

Länsisatamaan asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Länsisataman satama- ja katualueiden asemakaavan muutoksen. Länsisataman nykyinen terminaalirakennus 1 ei enää vastaa henkilöliikenteen edellyttämää palvelutasoa ja on laajuudeltaan ja sijainniltaan riittämätön sataman kehittämisohjelman mukaisen liikenteen sijoittumiselle Jätkäsaareen.

Alueelle on suunniteltu uusi terminaalirakennus sekä sataman saatto-, odotus- ja jalankulkualueita. Vanha terminaalirakennus, kaupunginarkkitehti Gunnar Taucherin vuonna 1938 varastoksi suunnittelema rakennus L4, puretaan.

Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa sataman keskittämisskenaarion mukaisen liikenteen lisäyksen alueella. Tallinnan liikenteen keskittäminen Länsisatamaan on mahdollista vain, jos Terminaali 1 on uudistettu sekä nk. Satamatunneli on rakennettu. Tästä syystä Terminaali 1:n järjestelyt ovat myös Eteläsataman ja Makasiinirannan sekä Katajanokan kehityksen edellytys.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen mahdollistava kaavaratkaisu hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen nykyisen rakennuksen ja Myllypurontien väliin.

Tavoitteena on arkkitehtonisesti korkeatasoinen julkinen rakennus, joka tuo osaltaan nostetta Myllypuron keskustalle sekä terveys- ja hyvinvointipalveluverkoston palveluiden parantaminen keskeisellä paikalla, joukkoliikenteen merkittävässä solmupisteessä. 

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.