Hyppää pääsisältöön

Valtion tulee maksaa koronakorvaukset kunnille luvatun suuruisina

Valmisteilla oleva valtioneuvoston asetusmuutos muuttaisi koronakorvausten laskentatapaa. Asetusluonnos ei toteuta hallituksen vuoden 2020 budjettiriihessä antam
Kaupungintalo.

Valmisteilla oleva valtioneuvoston asetusmuutos muuttaisi koronakorvausten laskentatapaa. Asetusluonnos ei toteuta hallituksen vuoden 2020 budjettiriihessä antamaa lupausta korvata koronaan liittyvät välittömät kustannukset kunnille täysimääräisesti. Mikäli hallitus ei korvaa koronasta aiheutuvia kustannuksia täysimääräisenä, Helsingin kaupunki arvioi, että edessä on lisäsäästöjä muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Helsingin kaupunki edellyttää, että hallitus pitää kiinni omista linjauksistaan ja korvaa koronan välittömät kustannukset koko vuoden 2022 osalta täysimääräisesti toteutuneiden kustannusten perusteella. Hallituksen on korvattava kustannukset täysimääräisesti myös HUSille, jolle on toistaiseksi korvattu vain noin puolet pandemian aiheuttamista kuluista. Koronakustannusten korvausmekanismia tarvitaan myös vuonna 2023, koska hyvinvointialueiden rahoituksessa ei ole huomioitu suoria koronakustannuksia. Tämä on syytä huomioida valtion vuoden 2023 talousarviossa.

Koronatilanne ja hallituksen hybridistrategian toimeenpano aiheuttavat edelleen merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia kunnille. Koska koronaepidemian kokonaiskustannuksiin ei voida vaikuttaa, myös Helsinki joutuu tarvittaessa etsimään menosäästöjä muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, mikäli valtio ei korvaa kustannuksia täysimääräisesti. Hallituksen päätöksistä johtuen on siis olemassa suuri riski sille, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista tai niiden laadusta joudutaan tinkimään.

Tilannetta ei helpota ensi vuonna toteutuva sote-uudistus, josta aiheutuu moninaisia kuntataloutta rasittavia taloudellisia vaikutuksia. Kunnat joutuvat esimerkiksi kattamaan sote-kuntayhtymien mahdolliset alijäämät. Hallituksen ei tule lisätä näitä rasitteita entisestään.

Kunnat ovat vuoden 2022 talouden ja toiminnan suunnittelussaan luottaneet valtion lupauksiin siitä, että koronakustannusten korvaukset säilyvät vähintään vuoden 2021 tasolla. Korvausperusteiden muuttaminen ja rajaaminen yllättäen kesken kuluvaa vuotta johtaa siihen, että kaikki kustannukset eivät tule katetuiksi.

– Koronaa ei vielä ole selätetty ja tautitilanne sekä hallituksen hybridistrategian toimeenpano aiheuttavat edelleen merkittäviä kustannuksia kunnille. Siksi on päivänselvää, että hallituksen on pidettävä kiinni lupauksistaan ja korvattava koronakriisin hoidosta aiheutuneet kulut sekä tänä että ensi vuonna täysimääräisesti. Kuntien taloudellisia rasitteita ei tule kasvattaa. Tämä on viestimme myös huomenna käynnistyvään budjettiriiheen, pormestari Juhana Vartiainen toteaa.

Lisätietoja
Helsingin kaupunginhallitus:

Päätöstiedote 29.8.2022

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin vuonna 2022

Kuva: Kimmo Brandt