Valmistuneiden asuntojen määrä on pysytellyt hyvällä tasolla myös vuoden toisella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä on pysytellyt hyvässä vauhdissa valmistuneen asuntotuotannon osalta vuoden toisella neljänneksellä.
Rakentaminen on käynnissä muun muassa Kalasataman Nihdissä. Kuva: Tero Pajukallio
Rakentaminen on käynnissä muun muassa Kalasataman Nihdissä. Kuva: Tero Pajukallio

Vastaavasti asuntotuotannon aloitukset noudattelevat ensimmäisen neljänneksen tasoa, mutta asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien asuntomäärässä on havaittavissa vähenemistä.  Rakenteilla olevan kerrosalan määrä on vähentynyt vuodenvaihteen tasosta niin asuin- kuin muussakin rakentamisessa. Rakenteilla olevasta kerrosalasta noin 64 prosenttia on asuntorakentamista.

Asuntoja valmistunut runsaasti - rakenteilla olevien asuntojen määrä vähentynyt 

Vuoden toisen neljänneksen aikana on valmistunut hieman yli 2 000 asuntoa. Määrä on pysynyt samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Koko vuoden aikana kesäkuun loppuun mennessä valmistuneita asuntoja oli kesäkuun lopun tilanteessa 4 198, mikä on selvästi enemmän kahden edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. 

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien asuntomäärä oli selvästi vähäisempi verrattuna ensimmäisen neljännekseen ja kahden edeltävän vuoden vastaavan ajankohtaan. Rakennusluvitettuja asuntoja oli toisella neljänneksellä lähes 700, mikä on noin 900 asuntoa vähemmän kuin samaan aikaan edellisenä vuotena. Asuntotuotannon aloituksia oli toisella neljänneksellä noin 1 200 asunnon verran, mikä noudattelee lähes ensimmäisen neljänneksen tasoa.

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä on vähentynyt viime vuoden lopun tasosta runsaan valmistumisen ja vähäisempien aloitusten seurauksena. Kesäkuun lopun tilanteessa rakenteilla olevia asuntoja oli reilu 8 400 kappaletta.

Toimitilarakentaminen on ollut maltillisempaa

Muuta kuin asuinrakentamista eli toimitilarakentamista valmistui vuoden toisella neljänneksellä hieman yli 48 000 kerrosneliömetriä. Toisella neljänneksellä toimitilarakentamiseen myönnettiin lupia reilun 72 00 kerrosneliömetrin rakentamiseksi. Lukumäärä noudattelee keskimäärin edeltävien kahden vuoden vastaavan ajankohdan tasoa. 

Toimitilarakentamisen aloituksissa näkyy ensimmäiseen neljännekseen verrattuna sen sijaan pienoista nousua ja kerrosalan määrän kasvua. Toimitilarakentamisen aloituksia oli toisen neljänneksen lopussa noin 41 000 kerrosneliömetriä. Keskeneräistä kerrosalaa oli toimitiloissa rakenteilla noin 363 000 kerrosneliömetriä.