Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaus annettiin vuosille 2023–2025

Helsingin tärkeimmille tapahtuma-alueille laadittiin ensimmäistä kertaa päättymisaikalinjaukset kolmeksi vuodeksi. Linjauksen sisältöön tehtiin pieniä muutoksia edellisvuosiin verrattuna Suvilahden yöaikaisiin konserttimääriin ja yöaikaisten konserttien lupamäärien tapauskohtaiseen harkintaan liittyen. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsitteli konserttien päättymisaikalinjauksia kokouksessaan 2. helmikuuta.
Flow Festival vuonna 2022.  Kuva: Helsingin kaupunki
Flow Festival vuonna 2022. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden vuodesta 2016 laatimien ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjausten tarkoituksena on rajoittaa suosituimpien tapahtuma-alueiden ympäristöön leviävää melua. Linjaus koskee kello 22 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien ja -tapahtumien lukumäärää ja päättymisaikoja Helsingin tärkeimmillä tapahtuma-alueilla: Kansalaistorilla ja Töölönlahden puistossa, Suvilahdessa, Olympiastadionilla, Kaisaniemessä ja Malminkentän alueella.

Nyt laadittu linjaus on voimassa vuosina 2023–2025 ja pitää sisällään pieniä muutoksia vuoden 2022 päättymisaikalinjaukseen verrattuna. Päätetyn linjauksen mukaisesti Suvilahdessa voidaan järjestää vuosittain 10 kappaletta kello 24 päättyvää ulkoilmakonserttia tai -tapahtumaa aikaisemman kahdeksan sijaan. Yksittäisellä tapahtumalla voi olla edelleen enintään kolme kello 22 jälkeen päättyvää tapahtumapäivää seitsemän vuorokauden aikana. Kolmannen tapahtumapäivän on päätyttävä viimeistään klo 23. Uuden linjauksen mukaisesti ympäristöviranomainen voi yksittäisissä tapauksissa poiketa tästä käyttäen tapauskohtaista harkintaa, jossa huomioidaan muun muassa tapahtuman luonne ja kokonaiskesto, muiden alueelle hyväksyttyjen yöaikaisten tapahtumien määrä, sekä tapahtumasta aiheutuva melutaso.

Kaikista kello 22 jälkeen päättyvistä ulkoilmatapahtumista, joissa käytetään äänentoistoa, tulee tehdä meluilmoitus. Ympäristönsuojelulain mukaan tapahtumajärjestäjien tulee jättää tapahtumaa koskeva meluilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa.

Meluilmoituksista päättää ympäristönsuojeluviranomainen, joka tekee päätökset ympäristönsuojelulain nojalla, ympäristö- ja lupajaoston päättymisaikalinjauksiin perustuen ja priorisointimallin mukaisia valintoja hyödyntäen. Tapahtuman järjestäjältä voidaan edellyttää meluilmoituksesta tehdyssä päätöksessä yöajalta (kello 22 eteenpäin) ympäristömelun osalta FINAS-akkreditoidun tai Suomen ympäristökeskuksen sertifioiman ympäristömelumittaajan tekemä meluselvitys sekä melumittaukset.

Näiden alueiden myöhäiset tapahtuma-ajat jaetaan kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmässä soittoaikojen priorisointimallin mukaisesti, ja jaosta päättää kaupungin viestintäjohtaja.

Kello 22 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien ja -tapahtumien järjestäminen on mahdollista myös muilla tapahtumille sopivilla alueilla, mikäli niille ei ole perusteltua estettä. Muiden tapahtumapaikkojen kohdalla käytetään tapauskohtaista harkintaa. Lisäksi myöhäisiä päättymisaikoja voidaan tapauskohtaisesti harkinta esimerkiksi uudenvuodenaattona, vapunaattona, juhannusaattona ja Taiteiden yönä.

Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset vuosina 2023–2025 (pdf)