Uimarantojen hygienia ja uimaveden laatu Helsingissä 2023

Helsingin uimarantavedet olivat uimakaudella 2023 pääosin hygieeniseltä laadultaan hyviä. Huonoksi luokiteltiin Marjaniemen ja Pikkukosken uimarannat, jotka on luokiteltu huonoksi jo neljän uimakauden ajan. Kahden uimarannan, Rastilan ja Ison Kallahden uimarannan, veden laadun luokitus parani edellisestä uimakaudesta. Luokittelu perustuu neljän edellisen uimakauden tuloksiin.
Pikkukosken uimaranta on luokiteltu huonoon luokkaan neljänä uimakautena.  Kuva: Lotta Kivikoski
Pikkukosken uimaranta on luokiteltu huonoon luokkaan neljänä uimakautena. Kuva: Lotta Kivikoski

Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikkö valvoi uimarantojen hygieniaa ja uimaveden laatua uimakauden (15.6.−31.8.2023) ajan. Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja.

Uimavedestä otettiin kesän 2023 aikana kaikkiaan 148 näytettä. Helsingin uimarantavedet olivat pääosin hygieeniseltä laadultaan hyviä. Merenrannoilla sijaitsevilta uimarannoilta otetuista näytteistä 95 prosenttia oli laadultaan hyviä. Runsaat sateet heikensivät uimaveden laatua erityisesti Vantaanjoen varren uimarannoilla, jossa kaikki runsaiden sateiden yhteydessä otetut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan huonoja.

Sinilevien määrä ja esiintyvyys uimarannoilla oli kesän aikana tavanomaista. Ilmastonmuutos ja vesien lämpeneminen lisäävät uimavesivälitteisten epidemioiden riskiä uimarannoilla. Helsingin uimarannoilta ei toistaiseksi ole tullut tietoon yhtään uimarantaveden aiheuttamaa epidemiaa.

Uimarantojen luokitukset

Uimakauden päätyttyä kunnan terveydensuojeluviranomainen arvioi ja luokittelee kunkin uimarannan uimaveden laadun valvontatutkimustulosten perusteella. Uimaveden laadun arviointi ja luokitus perustuvat neljän viimeisimmän uimakauden näytteiden valvontatutkimustuloksiin.

Marjaniemen ja Pikkukosken uimarannat on nyt luokiteltu huonoon luokkaan neljänä uimakautena. Jos uimavesi luokitellaan huonoksi viitenä peräkkäisenä uimakautena, on uimaranta asetettava vähintään yhden uimakauden kestävään uimakieltoon. Tämä voi olla ajankohtaista Marjaniemen ja Pikkukosken uimarannoilla uimakaudella 2025.

Rastilan ja Ison Kallahden uimarantojen veden laadun luokitukset paranivat uimakauteen 2022 verrattuna. Rastilan uimaranta luokitellaan tyydyttäväksi ja Ison Kallahden uimaranta hyväksi uimakauden 2023 jälkeen.

Seitsemän uimarannan veden laatu tehostetussa seurannassa

Helsingin ympäristöpalvelut seuraa tehostetusti Marjaniemen ja Pikkukosken uimarannan vedenlaatua kesän 2024 aikana. Lisäksi tehostettua vedenlaadun seurantaa tehdään Aurinkolahden, Hietarannan, Lauttasaaren ja Rastilan uimarannoilla, joiden veden laatu on luokiteltu tyydyttäväksi sekä Ison Kallahden uimarannalla, jossa veden laatu on ollut tyydyttyvä tai huono aiempina vuosina.

Tehostetun seurannan lisäksi huonoksi tai tyydyttäviksi luokitelluilla uimarannoilla on tehty laajoja selvityksiä eri toimijoiden kanssa uimarantojen veden laadun parantamiseksi. Uimarantojen veden laadun on todettu heikentyvän erityisesti uimarantojen lähistölle laskevien hulevesien vuoksi. Vantaanjoen varren uimarantojen, eli Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarantojen veden hygieenisen laadun on todettu heikentyvän runsaiden sateiden vaikutuksesta.

Helsingissä 25 yleistä uimarantaa säännöllisessä valvonnassa

Uimarannoilta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä kesän aikana ja veden hygieenistä laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Rannoilla seurataan näytteenoton ohella myös veden lämpötilaa sekä sinilevien määrää ja mahdollisia muita poikkeamia. Uimarannoille tehdään säännöllisesti terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo ennen kunkin uimakauden alkua. Kaikkien on mahdollista ehdottaa uusia uimarantoja yleisiksi uimarannoiksi. Uusien uimarantojen sijainnin tulee olla turvallinen ja terveellinen.