Tule mukaan suunnittelemaan, miten OmaStadi-hankkeet toteutetaan asuinalueellasi

Huhti- ja toukokuussa hankkeita kehitetään yhdessä kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden voimin niin verkossa kuin tapahtumissa. OmaStadissa toteutetaan kaikkiaan 45 hanketta, jotka saivat eniten kaupunkilaisten ääniä. Äänestyksessä oli esillä kaikkiaan lähes 700 asukkaiden ehdotusta kaupungin viihtyisyyden lisäämiseksi.
OmaStadiksi nimetty helsinkiläinen osallistuvan budjetoinnin toteutustapa perustuu vuorovaikutukseen. Kuva: Beatrice Bucht.
OmaStadiksi nimetty helsinkiläinen osallistuvan budjetoinnin toteutustapa perustuu vuorovaikutukseen. Kuva: Beatrice Bucht.

Äänestystulokseen voi tutustua tarkemmin OmaStadin verkkosivuilla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)Samalla sivustolla hankkeita kehitetään yhdessä. Yhteiskehittäminen alkaa 8. huhtikuuta hankkeiden kommentoinnilla ja ideoinnilla OmaStadin sivustolla. Tämä vaihe jatkuu 21. huhtikuuta asti. Verkkosivuston kommenttikenttien kautta voi osallistua yhteiskehittämiseen sujuvasti, kun se itselle sopii. 
 
Helsingissä järjestetään huhti- ja toukokuussa kolme tapahtumaa, (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)joissa kaupunkilaiset ja kaupungin asiantuntijat keskustelevat ja suunnittelevat yhdessä sitä, miten hankkeet toteutetaan. Työpajoissa on tavoitteena keskustella yhdessä siitä, miten hankkeiden toteutus onnistuisi parhaiten erilaisia mielipiteitä huomioiden. Kaikki hankkeet ovat esillä OmaStadi-tapahtumissa, jolloin niitä voi kommentoida. Lisäksi kaupunki käsittelee tapahtumissa yksityiskohtaisemmin joitakin valikoituja hankkeita.  

– Yhteinen keskustelu kaupungin kehittämisestä on tärkeä osa OmaStadia. Kaupunkilaisilla on hyvää paikallistietoa ja asiantuntijat tietävät taas esimerkiksi rakentamiseen liittyvistä asioista. Toisia kuunnellen ja toisilta oppien saadaan yhdessä konkretiaa suunnitelmiin, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.   

Helsinkiläiset arvostavat kotikaupungin vapaa-ajan mahdollisuuksia

OmaStadin kolmannella kierroksella erityisesti merellisen Helsingin kehittäminen kiinnosti asukkaita. Uimapaikkojen kunnostusta, talviuintipaikkojen lisäämistä ja uusia saunoja tai vanhojen saunojen käyttöönottoa äänestettiin toteutettavaksi kuudella Helsingin seitsemästä suurpiiristä. Lisäksi vesille pääsyä ilman omaa venettä ja reittiliikennettä saariin tullaan lisäämään OmaStadin myötä. 

Asukkaat toivat OmaStadin kautta toteutettaviksi myös sellaisia asioita, joita ei muuten ehkä olisi tultu edes ajatelleeksi. Tällaisia ovat esimerkiksi  liikuntarajoitteisille tarkoitettujen keinujen asentaminen sekä selvitystyö lampaiden hyödyntämisestä vieraslajien torjunnassa.

OmaStadi on helsinkiläinen tapa kuunnella asukkaita

– Toivomme, että kehittämiseen osallistuu monipuolinen joukko kaupunkilaisia verkossa ja tapahtumissa. Näin saamme palveluiden ja paikkojen käyttäjien ajatuksia sekä toiveita kattavasti selville, sanoo Helsingin kaupungin stadiluotsi Laura Päiväpuro.  

Tietoa aikatauluista ja ehdotusten toteuttamiseen liittyvästä vuorovaikutuksesta löydät OmaStadin toteutus -sivustolta. Tiedot hankkeiden toteutuksesta täydentyvät sivustolle sitä mukaa, kun toteutukset etenevät. Sivustolla kerrotaan jokaisen hankkeen aikataulu, toteutusvaiheet ja se, miten kaupunkilaiset pääsevät vaikuttamaan toteutukseen.  

Osallistuva budjetointi on vakiintunut toimintatapa Helsingissä. Se innostaa kaupunkilaisia osallistumaan ja vaikuttamaan. OmaStadin kolmannella kierroksella käytetään 8,8 miljoonaa euroa asukkaiden ehdottamien ja äänestämien hankkeiden toteuttamiseen.