Toimintakertomus pandemiavuosista kokoaa yhteen kaupungin koronatoimet

Helsingin kaupunki ja korona -toimintakertomus pandemiavuosista 2020–2022 on julkaistu. Toimintakertomukseen on koottu keskeiset tiedot kaupungin toiminnasta ja päätöksenteosta pandemian eri vaiheissa. Raportti tarkastelee kaupungin johtamisen ja hallinnon organisoitumista, tehtyjä rajoitustoimenpiteitä sekä koronan vuoksi kaupungissa aloitettuja uusia toimintoja. Pandemian myötä kaupunki on joutunut vastaamaan esimerkiksi tartunnanjäljityksen, koronarokotuksien ja satamien terveysneuvonnan järjestämisestä.
Helsinki-avun työntekijä asiakkaan kauppakäynnillä koronapandemian aikana vuonna 2020. Kuva: Paula Virta
Helsinki-avun työntekijä asiakkaan kauppakäynnillä koronapandemian aikana vuonna 2020. Kuva: Paula Virta

Vuoden 2020 keväällä alkanut koronapandemia on koetellut koko yhteiskuntaa monin tavoin. Helsingissä pandemian vaikutukset ovat olleet erityisen mittavat, sillä Suomen tartuntatapaukset ovat painottuneet pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2021 Suomen koronavirustartunnoista noin neljäsosa todettiin helsinkiläisillä, joka on noin kaksinkertainen määrää verrattuna Helsingin väestöosuuteen. Epidemia-aallot sekä uudet virusvariantit ovat aiheuttaneet koronapandemiaan lukuisia vaiheita, mikä on puolestaan vaikuttanut kaupungin tapaan johtaa ja hallita tilanteeseen liittyviä toimenpiteitä. 

Nyt julkaistussa toimintakertomuksessa kuvataan ajanjaksoa koronapandemian alusta, maaliskuusta 2020 kesään 2022 saakka. Toimintakertomuksen laatimisesta päätti Helsingin kaupungin koronakoordinaatioryhmä kokouksessaan 13.4.2022. Raportti koottiin kesä–marraskuun aikana kaupunginkanslian kaupunkitietoyksikössä. 

– Koronakriisin aikana kaupunki on viestinyt aktiivisesti kaupunkilaisille ja kaupungin palvelujen käyttäjille nopeasti muuttuneissa tilanteissa. Myös henkilöstöviestintään ja -ohjeistukseen panostettiin merkittävästi. Yhteenvetona voi todeta, että sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat ylläpitäneet hyvää tasoaan ja myös kehittyneet. Viestinnässä on pyritty noudattamaan selkeää, johdonmukaista ja ymmärrettävää otetta. Myös tämä Helsingin pandemiavuosien toimintakertomus jatkaa kaupungin avointa viestintälinjaa, toteaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Helsingin kaupunki on tilannut aiemmin kolme ulkopuolisen tahon tuottamaa selvitystä kaupungin kriisiorganisaation toiminnasta, joissa on tarkasteltu kriisijohtamisen onnistumisia, haasteita ja kehittämiskohteita. Nyt julkaistu toimintakertomus on näitä selvityksiä laajempi raportti, mutta työssä ei arvioida kaupungin toimien vaikutuksia tai onnistumista. Toimintakertomus on käsikirjamainen katsaus kaupungin korona-ajan päätöksentekoon ja organisoitumiseen, mistä voi olla hyötyä kohdattaessa mahdollisia tulevia pandemioita tai muita kriisejä.

Toimintakertomus on julkaistu Hel.fi:ssä Tilasto- ja tutkimustietoa -sivulla ja pdf-tiedosto on luettavissa suoraan myös tästä

Medialle lisätietoja antaa toimintakertomuksen kokoaja: projektitutkija Sirkku Järvelä, Helsingin kaupunki, sähköposti: sirkku.jarvela(at)hel.fi