Suuntimopuistoon uusi aluekirjasto ja nuorisotalo – kerro mielipiteesi suunnitelmista

Puistolan Suuntimopuistoon suunnitellaan uutta monitoimirakennusta. Rakennukseen sijoittuisivat myös alueen uusi kirjasto sekä nuorisotalo, jotka alustavan suunnitelman mukaan aloittavat toimintansa tiloissa vuonna 2027. Kerro mielipiteesi alustavista suunnitelmista kerrokantasi.hel.fi-verkkopalvelussa ja ilmoittaudu mukaan kehittämiseen.
Uudessa kirjastossa ja nuorisotalossa halutaan huomioida eri asiakasryhmät, kuten lapset ja nuoret entistä paremmin. Kuva: Malin Gustafsson ja Ants Vahter
Uudessa kirjastossa ja nuorisotalossa halutaan huomioida eri asiakasryhmät, kuten lapset ja nuoret entistä paremmin. Kuva: Malin Gustafsson ja Ants Vahter

Suuntimopuiston länsiosaan on tilapäisellä rakennusluvalla rakennettu koulu ja päiväkoti väistötilaksi alueen lähikouluille ja päiväkodeille näiden ollessa remontissa. Asemakaavan muutostyössä haetaan nykyisen rakennuksen rakennuslupa pysyväksi. Samalla selvitetään tarvittavien uusien palvelutilojen määrää, esimerkiksi uuden monitoimitilan osalta.  

Suunniteltu monitoimitila sisältää kirjaston ja nuorisotilan. Uusi Suuntimopuiston kirjasto korvaa kaksi lähialueen kirjastoa, Puistolan ja Tapulikaupungin aluekirjastot. Suuntimopuiston nuorisotalo puolestaan korvaaa Tapulikaupungin nuorisotalon. Alueellisesti rakennus ja sen palvelut tulevat palvelemaan erityisesti Puistolan, Tapulinkaupungin Heikinlaakson asukkaita.  
 
Väestöennusteiden valossa alueen asukkaiden määrä ei kasva seuraavina vuosina. Uusille kirjasto- ja nuorisotiloille on kuitenkin tarvetta, sillä nykyiset tilat eivät täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia, eivätkä ole saavutettavia. Nykyiset tilat ovat myös osin epäkäytännölliset ja riittämättömät. Tiloja ja palveluita kehitetään vastaamaan nykyisten ja uusien sukupolvien käyttötarpeita.  

Kehitystyö ja käyttötarpeiden kartoitus alkaa kyselyllä, joka avautui Kerrokantasi.hel.fi-alustalla 15. toukokuuta. Kyselyssä asukkaat voivat kommentoida kirjastoa ja nuorisotaloa koskevaa suunnitelmaa ja kertoa, minkälaisia tiloja kirjastoon ja nuorisotaloon tarvittaisiin. Vastaajat voivat esimerkiksi kertoa:

  • Minkälaisia asioita he haluaisivat tehdä tai harrastaa tulevissa tiloissa?  

  • Minkälaisia toiminnallisuuksia tulevien tilojen tulisi tarjota?  

  • Millainen on 2030-luvun alueellinen kirjasto tai alueellinen nuorisotalo?  

Kommenttien pohjalta voidaan parantaa tarvekuvausta ja valmistella vireillä olevaa asemakaavan muutosta. Kysely on avoinna 4. kesäkuuta saakka. 
 
Hankkeen seuraavissa vaiheissa suunnitellaan sisätiloja tarkemmin. Kerrokantasi.hel.fi-alustalla asukkaat voivat ilmoittautua mukaan jatkokehitykseen, kuten ensi syksynä järjestettäviin työpajoihin. Mukaan kehittämiseen toivotaan myös alueen asukasyhdistysten ja järjestöjen edustajia. 

Kommentoi suunnitelmia ja ilmoittaudu mukaan kehitystyöhön!