Supercell Oy hakee varausta pääkonttorin laajennukselle Jätkäsaaressa

Peliyhtiö Supercell Oy:n nykyiset toimitilat ovat käymässä ahtaiksi ja yhtiö tarvitsee lisää tilaa toiminnalleen. Laajennusosa toisi tilaa 600 uudelle työntekijälle vuoteen 2029 mennessä. Varauksessa esitetään alueen varaamista Supercell Oy:lle toimitilahankkeen suunnittelua ja toteutusta varten Jätkäsaaressa. Varattava alue sijaitsee Supercellin nykyisen toimitilarakennuksen pohjoispuolella, kaupungin omistamalla yleisellä alueella. Hankkeen lähtökohtia esitellään verkkotilaisuudessa 20. toukokuuta, ja suunnitelmia voi kommentoida verkossa 7. kesäkuuta asti.
Supercellin nykyisen toimistorakennuksen pohjoisosaan suunnitellaan noin 12–16-kerroksinen toimistotalo. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit
Supercellin nykyisen toimistorakennuksen pohjoisosaan suunnitellaan noin 12–16-kerroksinen toimistotalo. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit

Suunnittelualue sijoittuu kolmen voimassa olevan asemakaavan risteyskohtaan, Jätkäsaaren, kantakaupungin ja Ruoholahden rajalle. Hankkeen toteuttaminen vaatii asemakaavan muutoksen. Alueella on tällä hetkellä aukio, kevyen liikenteen väyliä ja pysäköintialueita.

Supercellin nykyisen toimistorakennuksen pohjoisosaan osoitteeseen Jätkäsaarenlaituri 1, suunnitellaan noin 12–16-kerroksinen toimistotalo. Rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti merkittävä. Uudisrakennuksen korkea osa muodostaa Jätkäsaaren koilliskulmaan uuden maamerkin ja porttirakennuksen alueen pääsisääntuloväylän välittömään läheisyyteen.

Uudisrakennuksen arkkitehtuuri jatkaa olemassa olevan Wood City -korttelin kaupunkikuvallisiaperiaatteita. Toiminnallisesti laajennus on tarkoitus liittää olemassa olevaan rakennukseen. Laajennus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että molemmat rakennukset voivat toimia itsenäisinä ja toisistaan riippumattomina kiinteistöinä. Katutasoon on mahdollista toteuttaa kaupunkilaisia ja alueen asukkaita palvelevaa liiketoimintaa, kuten kahvila-, palvelu- tai näyttelytiloja.

– Olemme positiivisen ongelman edessä – Supercell on kasvanut nopeammin kuin osasimme ennustaa, ja nyt tarvitsemme lisää toimistotilaa Helsinkiin. Helsinki on Supercellin koti ja haluamme rekrytoida tänne edelleen huippuosaajia niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Nykyisen pääkonttorimme laajennus antaa meille mahdollisuuden tulevaan kasvuun”, Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen sanoo.

Hanketta esitellään verkkotilaisuudessa 20. toukokuuta, luonnoksia voi kommentoida verkossa 16.5.–7.6.2024

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään, miksi asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä. Suunnitelma on nähtävillä 16.5.–7.6.2024. Se löytyy karttapalvelusta osoitteesta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja sivulta hel.fi/suunnitelmat, ja siitä voi jättää palautetta.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan verkkotilaisuudessa 20. toukokuuta 2024 klo 17–17.45. Tilaisuudessa esitellään vaihtoehtoisia suunnitelmia. Liittymislinkki verkkotilaisuuteen löytyy 17.5.alkaen osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.

Suunnitelmia voi myös kommentoida verkossa osoitteessa https://supercell.com/jatkasaari(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 7. kesäkuuta asti. Saatua palautetta hyödynnetään kaavoituksessa ja jatkosuunnittelussa.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttyä varauksen päättää asiasta Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto.