Seudullisella yhteistyöllä rakennetaan Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue

Helsingin seudun yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelman yhteisenä visiona on, että Helsingin seudusta tulee Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue vuoteen 2040 mennessä. Syyskuussa julkaistusta MAL 2023 –suunnitelmasta pidettiin seminaari asiantuntijoille ja luottamushenkilöille tällä viikolla Pikku-Finlandiassa. Kaupungin neuvottelijana MAL-suunnitelmatyössä toimi pormestari Juhana Vartiainen.
Helsingin seudun yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelman yhteisenä visiona on, että Helsingin seudusta tulee Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue vuoteen 2040 mennessä. Kuva: Beatrice Bucht / Helsingin kaupunki
Helsingin seudun yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelman yhteisenä visiona on, että Helsingin seudusta tulee Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue vuoteen 2040 mennessä. Kuva: Beatrice Bucht / Helsingin kaupunki

MAL 2023-seminaarin ensimmäisen session kommenttipuheenvuoroissa korostui jaettu näkemys siitä, että MAL 2023 -suunnitelma on onnistunut kokonaisuus seudulla tavoitellun kehityksen kannalta. Suunnitelma sisältää monipuolisen investointiohjelman ja konkreettisia toimenpiteitä seudun kehittämiseen. Seminaarin muissa sessioissa kerrottiin, miten monipuolista asuntotuotantoa edistetään, miten kaupunkiuudistusta voidaan kehittää seututasolla ja miten pikaraitotiet tekevät asukkaiden arjesta sujuvampaa. Suunnitelman onnistuneen toimeenpanon kannalta sitoutuminen ja riittävät resurssit ovat avainasemassa. Lisäksi hiilineutraalisuustavoitteen kannalta tarvitaan edelleen lisätoimenpiteitä. 

Seminaarissa puheenvuoroja pitivät muun muassa MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Rikhard Manninen, ympäristöministeriön asuntoneuvos Tommi Laanti, liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Hanna Perala ja kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Helsingin seudun yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelman yhteisenä visiona on, että Helsingin seudusta tulee Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue vuoteen 2040 mennessä. Kehitystä ohjaavina päätavoitteina ovat hiilineutraalisuus, hyvinvointi ja menestyminen. Suunnitelman toimenpiteissä painottuvat kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään sekä asuntotuotannon monipuolisuuteen tähtäävät toimenpiteet.

MAL-suunnittelulla on pitkä perinne, sillä seudullinen suunnittelu alkoi pääkaupunkiseudun kattavilla liikennejärjestelmäsuunnitelmilla 1990-luvun alkupuolella, josta suunnitelmat ovat tällä vuosituhannella edelleen laajenneet kattamaan koko Helsingin seudun ja liikenteen lisäksi maankäytön sekä asumisen. 

MAL-suunnitelmassa linjattuja tärkeimpiä toimenpiteitä ovat valtion lisäpanostus seudun joukkoliikenteen lipunhintojen alentamiseksi ja palvelutason parantamiseksi, seudulliset pikaraitiotiehankkeet kuten Vantaan ratikka ja Viikin Malmin raitiotie, sekä muun muassa seudullinen kaupunkiuudistusohjelma sekä juna- ja metroasemien korjaus- ja kehittämistoimenpiteet.

MAL-sopimusneuvottelut ovat käynnissä

Neuvottelut valtion ja kuntienvälisestä MAL-sopimuksesta ovat käynnissä. Neuvottelut ja sopimus ovat keskeisessä roolissa suunnitelman toimeenpanon kannalta. Sopimuksen odotetaan tuovan työkaluja akuuttiin haasteelliseen rakentamisen ja asuntotuotannon suhdannetilanteeseen. 

Uusi MAL-sopimus päivitetään vuosille 2024–2035 ja neuvottelut pyritään saamaan valmiiksi kesään 2024 mennessä. 

-Edessä ovat haastavat MAL-sopimusneuvottelut, sillä valtion budjetti on hyvin tiukka ja MAL-sopimusseutuja on seitsemän. Rahojen käytössä tulisi huomioida resurssitehokkuus ja kohdentaa veroeuroja sinne, missä niistä saadaan isoin hyöty irti. Panostaminen Helsingin seutuun kannattaa, sillä tiiviissä kaupunkirakenteessa hyödyt ovat suurimmat. Seudun taloudellinen merkitys koko maan veturina on myös kiistaton ja lähes neljännes suomalaisista asuu Helsingin seudulla, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski. 

Mitä on MAL-suunnittelu?

  • Helsingin seudun maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) MAL 2023 -suunnitelma on strateginen, Helsingin seudun 14 kuntaa kattava suunnitelma. Suunnitelma ilmaisee seudun kuntien yhteisen tavoitetilan seudun kehityksestä vuoteen 2040 ja luo näkemystä vuoteen 2060 asti. Suunnitelmakokonaisuus kattaa myös lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman.
  • Tärkeä osa MAL 2023 -suunnittelua on vaikutusten arviointi, jonka avulla varmistetaan, että suunnitellut keinot ovat vaikutuksiltaan tehokkaita ja vievät Helsingin seutua haluttuun suuntaan.
  • MAL-suunnittelua tehdään neljän vuoden syklillä. Kunnat vastaavat maankäytön ja asumisen suunnittelusta, HSL vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja suunnitelman vaikutusten arvioinnista.
  • Maankäytön ja asumisen osalta MAL-suunnitelmasta päättää Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK ja seudun kunnat. Liikennejärjestelmäosion hyväksyy HSL:n hallitus jäsenkuntiensa osalta ja muiden kuntien osalta KUUMA-johtokunta ja asianomaiset kunnat.