Salmisaaren B- voimalaitoksen tuotantokäyttöä jatketaan toimitus- ja huoltovarmuuden turvaamiseksi

Helen on päättänyt jatkaa Salmisaaren B-voimalaitoksen tuotannollista käyttöä lämmityskauden 2024–2025 ajan. Hiiltä käyttämällä vähennetään öljyn ja maakaasun käyttöä tilanteessa, jossa maakaasun toimituksiin liittyy paljon epävarmuuksia.
Salmisaaren voimalaitos, Salmisaari
Kuva: Helen

Salmisaaren B-voimalaitoksen käytön piti päättyä huhtikuussa 2024. Päätös laitoksen tuotannollisen käytön jatkamisesta lämmityskaudelle 2024–2025 ei kuitenkaan muuta Helenin päästövähennystavoitteita.

- Nykyisessä maailmantilanteessa tämä on vastuullinen ratkaisu, jolla pystymme turvaamaan toimitus- ja huoltovarmuuden. Rakennamme vauhdilla fossiilisen tuotannon korvaavaa kapasiteettia, mutta komponenttien ja laitteiden toimitukseen liittyy huomattavia epävarmuuksia. Emme ota riskejä huoltovarmuuden kanssa, kommentoi Helen Oy:n energia-alustasta ja tuotantoratkaisuista vastaava johtaja Timo Aaltonen.

Salmisaaren B-voimalaitoksen lisäksi Salmisaaressa on hiilikäyttöinen lämpökeskus. Hiilen käyttö lopetetaan lämpökeskuksessa noin kymmenen kuukautta etuajassa kesään 2023 mennessä. Pellettien käyttö lämmöntuotannossa jatkuu Salmisaaressa muutosten jälkeenkin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.

Hanasaaren voimalaitos suljetaan 1.4.2023. 
Helenin tavoitteena on edelleen 80 prosentin päästövähenemä vuonna 2025 verrattuna vuoden 1990 päästöihin ja hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030.