Pukinmäenrannan uuden asuinalueen luonnokset nähtävillä

Pukinmäen länsiosaan suunnitellaan uutta kerrostalovaltaista täydennysrakentamista. Alueesta on laadittu kolme luonnosta, joissa rakentamisen määrä ja sijainti vaihtelevat. Suunnitelmia voi kommentoida verkkokyselyssä sekä 29. marraskuuta järjestettävässä yleisötilaisuudessa.
Havainnepiirroksessa vaihtoehto 2 lännestä päin katsottuna. Kuva: Helsingin kaupunki
Havainnepiirroksessa vaihtoehto 2 lännestä päin katsottuna. Kuva: Helsingin kaupunki

Pukinmäenrannan uutta asuinaluetta varten on laadittu kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. Kerrostalovaltainen rakentaminen sijoittuu Pukinmäenkaaren varteen, mutta sen määrä ja sijoittuminen maastoon vaihtelevat.  

Tavoitteena on löytää paras mahdollinen ratkaisu yhdistämällä eri vaihtoehtojen toimivimpia ominaisuuksia. Mikään vaihtoehdoista ei sellaisenaan tule olemaan asemakaavaehdotuksen pohjana. Jokaisessa vaihtoehdossa alueen metsäiset kukkulat säilyvät rakentamattomina.  

Vaihtoehtoisia ratkaisuja esitellään kolmessa luonnoksessa 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa rakentaminen on tehokasta, ja lähes kokonaan kerrostalovaltaista. Pukinmäenkaari jää nykyiselle paikalleen ja Vantaanjoen puolelta katsottuna tiivis rakentaminen muodostaa yhtenäisen reunan maisemassa. Kehä I:n tuntumaan osoitetaan uutta liike- ja toimitilaa. Tavoitteena on minimoida rakentamisen sijoittamista Pukinmäenkaaren länsipuoleiselle peltoaukealle. 

Toisessa vaihtoehdossa asuntorakentaminen ulottuu pidemmälle länteen, mutta kuitenkin niin, että avointa maisemaa säilyy merkittävä määrä. Pukinmäenkaarta siirretään itään uudisrakennusten taakse, jolloin katu näkyy vähemmän joen puoleiselle virkistysalueelle. Kerrostalovaltainen asuntorakentaminen on hieman väljempää ja vaatii enemmän pinta-alaa. Rakentamista porrastetaan madaltaen taloja peltoaukean ja metsäalueiden suuntaan. Suunnitelmassa ei osoiteta uutta liike- ja toimitilaa, lukuun ottamatta kivijalkaliiketilaa ja päivittäistavarakauppoja.  

Kolmannessa vaihtoehdossa rakentaminen ulottuu nykyisen Pukinmäenkaaren länsipuolelle. Pukinmäenkaarta on siirretty länteen. Asuinrakentaminen on ratkaistu sekä kerros- että pientaloina, joiden kerrosluvut kasvavat metsäalueiden suuntaan. Tavoitteena on tutkia, miten pienemmän mittakaavan rakentaminen on mahdollistaa toteuttaa yleiskaavan mukaisesti. Alueen eteläosaan on osoitettu uutta liike- ja toimitilaa Kehä I:n liittymän tuntumaan. 

Suunnitelmat esillä yleisötilaisuudessa sekä kerro kantasi -kyselyssä

Suunnitelmiin voi tutustua 20.11.–11.12.2023 välisenä aikana Pukinmäen kirjastossa (Kenttäkuja 12) sekä osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mielipiteitä voi esittää kaupungin kirjaamoon 11.12.2023 asti. 

Suunnitelmista keskustellaan yleisötilaisuudessa keskiviikkona 29.11. klo 17.30–19.30. Tilaisuus järjestetään Helsingin kristillisen koulun ruokalassa, osoitteessa Pieksupolku 5.  

Tarkemmat kuvaukset ja havainnekuvat on julkaistu osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/pukinmaenranta. Kerro kantasi -sivulla suunnitelmia voi kommentoida 11.12.2023 saakka. Pukinmäenrannasta on myös tehty video, jossa suunnittelija esittelee vaihtoehdot ja käy läpi aiemmassa vaiheessa tulleen asukaspalautteen.    

Vaihtoehto 1 lännestä päin katsottuna. Etualalla Vantaanjoki ja Pakilan siirtolapuutarha.  Kuva: Helsingin kaupunki
Vaihtoehto 1 lännestä päin katsottuna. Etualalla Vantaanjoki ja Pakilan siirtolapuutarha. Kuva: Helsingin kaupunki