Pormestari Vartiainen Tallinnassa Eurocities-verkoston johtokunnan kokouksessa 

Pormestari Juhana Vartiaisen valinta Eurocities-verkoston johtokuntaan julkistettiin järjestön vuosikokouksessa kesäkuussa 2023. Johtokunnan kokous 16.–17. marraskuuta järjestetään Tallinnassa. Vaikuttamistyötä Eurocitiesin kautta vahvistetaan kohti kesäkuussa 2024 pidettäviä europarlamenttivaaleja, joiden jälkeen vaihtuvat myös EU-komissaarit.
Näkymä Suomenlahdelta. Kuva: Kari Ylitalo
Näkymä Suomenlahdelta. Kuva: Kari Ylitalo

Eurocities-verkoston johdossa on 12 valittua kaupunkia ja niiden pormestarit. Helsingin kausi johtokunnassa jatkuu kolmen vuoden ajan kesään 2026 asti. Yhteistyön avulla EU-edunvalvonta ja -vaikuttaminen sekä EU:sta nousevien asioiden ennakointi tehostuvat. 

Eurocitiesin johtokunnan jäsenet tarjoavat järjestölle poliittista ohjausta ja sitoutuvat edunvalvontatyöhön EU-instituutioiden sekä keskeisten eurooppalaisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa. Jäsenet myös edustavat verkostoa EU-instituutioihin päin ja vahvistavat kaupunkien asemaa niiden suhteen. 

– Johtokunnassa pääsemme vaikuttamaan kaupunkiverkoston painopisteisiin ja pystymme varmistamaan, että Helsingin ja muiden pohjoisten kaupunkien asiat pysyvät esillä. Tärkeimpinä yhteisinä painotuksina ovat tällä hetkellä Ukrainan jälleenrakennuksen tukeminen, eurooppalaisen demokratian turvaaminen, kestävän taloudellisen kasvun edistäminen ja segregaation ehkäisy. Tässä yhteisessä työssä on erityisen tärkeää olla mukana nyt, kun eurovaalit lähestyvät ja komission uuden toimikauden painopisteitä aletaan työstämään, pormestari Vartiainen sanoo.

Eurocities-verkosto 

Eurocities on vuonna 1986 perustettu eurooppalaisten kaupunkien ja kaupunkipolitiikan tunnustettu vaikuttajaverkosto, joka edistää jäsenkaupunkiensa taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista kehitystä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella sekä vaikuttamalla kaupunkipolitiikkaan EU-tasolla. Verkosto edustaa yli kahtasataa kaupunkia 38 maasta – kaikkiaan noin 130 miljoonaa asukasta Euroopassa. Helsinki on ollut järjestön jäsen vuodesta 1994 lähtien.