Hyppää pääsisältöön

Palkkavirheiden määrä välitavoitteessa – korjausvelka kurottu umpeen maaliskuussa

Virheiden osuus Helsingin kaupungin palkkalaskelmissa on saatu laskemaan välitavoitteeseen eli noin neljään prosenttiin, joka on jo alempaa tasoa kuin ennen Sarastia-palkkajärjestelmään siirtymistä. Työmäärä, jolla tämä taso on saavutettu, on kuitenkin edelleen suuri ja tarkistamisen sujuvoittamisen eteen työskennellään vakauttamishankkeessa jatkuvasti.
Virheiden osuus Helsingin kaupungin palkkalaskelmissa on saatu laskemaan välitavoitteeseen eli noin neljään prosenttiin, joka on jo alempaa tasoa kuin ennen Sarastia-palkkajärjestelmään siirtymistä. Kuva: Jussi Nahkuri
Virheiden osuus Helsingin kaupungin palkkalaskelmissa on saatu laskemaan välitavoitteeseen eli noin neljään prosenttiin, joka on jo alempaa tasoa kuin ennen Sarastia-palkkajärjestelmään siirtymistä. Kuva: Jussi Nahkuri

Myös aiemmin syntyneen korjausvelan kiinnikurominen etenee, ja arvion mukaan kaikki viime vuonna syntyneet virheet saadaan korjattua viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. 

Joulukuussa virheiden osuus palkkalaskelmissa oli 3,7 prosenttia.  

Edelleen valtaosa syntyvistä virheistä on osittain puuttuvia palkkoja ja loput esimerkiksi lomapäiviin ja poissaoloihin liittyviä virheitä sekä liikaa maksettuja palkkoja. 

Kriisin lopullinen selättäminen kevään aikana edellyttää, että kaupungin toimialoille kohdennetuilla lisätukitoimilla onnistutaan vahvistamaan osaamista ja uutta toimintatapaa sekä täten laskemaan syntyvien virheiden määrää vielä entisestään. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestelmätoimittaja saa tehtyä suunnitellut parannukset luvatussa aikataulussa eikä uusia merkittäviä ja ennakoimattomia virhelähteitä synny. 

Kriisin selättämisen jälkeen vakauttaminen painottuu normaalitilanteen vakiinnuttamiseen, jolloin virheiden määrä on pysyvästi alemmalla tasolla kuin ennen nykyistä palkkajärjestelmää. Tavoitteena on vakiinnuttaa uudet toimintatavat ja järjestelmän toimivuus tasolle, joka ei edellytä kaupungilta jatkuvia lisätöitä. 

Palkanmaksun asiakaspalvelussa edelleen ajoittaista ruuhkautumista

Asiakasyhteydenottojen määrä palkanmaksusta vastaavassa Talpassa saavutti jo marraskuussa 2022 alhaisemman tason kuin tammikuussa 2022 ennen nykyisen palkanmaksujärjestelmän käyttöönottoa. 

Joulu–tammikuussa yhteydenottojen määrä on kuitenkin jälleen kasvanut verokortteihin ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan organisaatiouudistukseen liittyvistä syistä. Erityisesti palkanmaksupäivinä yhteydenottoja on ollut tämänhetkistä normaalitasoa enemmän. 

Tulorekisterivirheiden korjaukset etenevät

Helsinki on jatkanut palkanmaksuhaasteista johtuvien tulorekisterivirheiden korjauksia. Tällä hetkellä palkkatiedot saadaan pääosin siirrettyä tulorekisteriin oikea-aikaisesti. Aiempien kuukausien tulorekisterivirheiden korjaaminen on kuitenkin haastavaa palkanmaksujärjestelmän ominaisuuksien ja suuren volyymin takia. 

Helsinki on asettanut tavoitteeksi, että aiemmilta kuukausilta kertyneet virheet saadaan korjattua maaliskuun loppuun mennessä, jotta kaupungin työntekijät saavat esitäytetyt veroilmoitukset oikeilla tiedoilla. On kuitenkin todennäköistä, että esitäytetyt veroilmoitukset eivät heti tule oikeilla tiedoilla kaikille. Nämä työntekijät ovat tiedossa, ja heille tullaan aikanaan antamaan selkeät toimintaohjeet.