Pakilassa kaadetaan huonokuntoisia ja vaaraa aiheuttavia puita

Kaupunki poistaa heikkokuntoisia ja vaaraa aiheuttavia puita Pakilassa väistökoulun ja Kytöniityn päiväkodin läheisyydessä osoitteessa Paloheinäntie 40. Puut kaadetaan 19.2. alkavalla hiihtolomaviikolla.
Poistettavat puut ovat heikkokuntoisia. Kuva: Vesa Koskikallio
Poistettavat puut ovat heikkokuntoisia. Kuva: Vesa Koskikallio

Alueelta joudutaan poistamaan noin 30 isoa puuta, pääosin kuusia, jotka ovat osin heikentyneitä ja useimmat kuusen juurikäävän vaivaamia. Monissa niistä on tyvilahoa. Alueelta kaatui viime vuonna yksi kuusi. Turvallisuuden ylläpitämiseksi joudutaan myös poistamaan puuyksilöitä, jotka muuten jäisivät muista erilleen riskipuiksi avartuvan alueen ja koulun reunalle. 

Edellisen kerran alueelta poistettiin huonokuntoista vanhaa kuusikkoa vuonna 2016. Lisäksi aiemmin on poistettu riskialttiita sekä itsestään kaatuneita puita. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi alueelle istutettiin vuonna 2017 uusi Suomi 100 -taimikko, jota on täydennetty uusilla taimilla vuosittain.

Toimenpiteet rajoittuvat yksittäisten kuolleiden, heikentyneiden ja vaarapuiden poistoon, joten pinta-alavaikutus on pieni. Poistettavat rungot on merkattu punaisella rastilla. Hakkuutähteet kerätään kasoihin ja toimitetaan pois. Lehtipuurunkoja jätetään sopiviin kohtiin maapuiksi luonnon monimuotoisuutta edistämään. Metsän puolelle avartuviin kohtiin istutetaan jatkossa kasvupaikalle soveltuvia puuntaimia.

Työt ajoitetaan tarkoituksella hiihtolomaviikolle, jolloin alueella on vähemmän lapsia. Pyydämme kuitenkin alueella liikkuvilta tarkkaavaisuutta töiden läheisyydessä. Työt kestävät arviolta 2–3 päivää.