Paciuksenkaaren katusuunnitelma selkeyttää pyöräliikenteen järjestelyitä

Helsinki laatii Meilahden kaupunginosassa sijaitsevan Paciuksenkaaren katusuunnitelmaa. Uusi suunnitelma selkeyttää Paciuksenkaaren ja Tilkanvierron risteysaluetta, jonka kautta kulkee runsaasti itä-länsisuuntaista Pasilanbaanan pyöräliikennettä. Autoliikenteen katkaisua Paciuksenkaarella ei edistetä nyt esillä olevassa suunnitelmassa.
Ilmakuva Pikku Huopalahdesta. Katusuunnitelman alue on merkitty kuvaan punaisella. Tuleva Pasilanbaana kulkee risteyksen läpi itä-länsisuunnassa.  Kuva: Helsingin kaupunki
Ilmakuva Pikku Huopalahdesta. Katusuunnitelman alue on merkitty kuvaan punaisella. Tuleva Pasilanbaana kulkee risteyksen läpi itä-länsisuunnassa. Kuva: Helsingin kaupunki

Katusuunnitelmassa yhdistetään Tilkanvierrolle rakentuva pyöräkatu alueen läpi kulkevaan Pasilanbaanaan. Muutoksilla parannetaan Paciuksenkaaren ja Tilkanvierron risteyksen järjestelyitä. Risteys on ollut haastava pyöräilijöille, sillä selkeää siirtymää Pikku Huopalahden puiston pyörätien ja Tilkanvierron ajoradan välillä ei ole ollut.  

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 painottaa kestävän liikkumisen edistämistä lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Valmistuessaan Pasilanbaana on osa koko kaupungin kattavaa pyöräliikenteen baanaverkkoa. Itä-länsisuunnassa kulkeva Pasilanbaana tarjoaa suoran yhteyden Pikku Huopalahdesta Keskuspuistoon ja sieltä Länsi-Pasilaan.  

Paciuksenkaaren läpiajoliikenne korostuu aamu- ja iltapäiväruuhkassa 

Paciuksenkaari on 550 metriä pitkä paikallinen kokoojakatu, jonka pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat, alueella asioivat sekä pyöräilijät. Paciuksenkaarta käytetään myös läpikulkuun Mannerheimintielle kulkiessa. Läpiajoliikenteen hillitsemiseksi esitettiin kadun katkaisua autoliikenteeltä syksyllä 2022. Läpiajosta on sittemmin tehty lisätutkimuksia. Kokonaisarvion perusteella autoliikenteen katkaisua ei edistetä nyt esillä olevassa katusuunnitelmassa.  

Läpiajotutkimuksessa selvitettiin moottoriajoneuvoliikenteen liikennemääriä ja läpiajoliikenteen osuutta Pikku Huopalahden alueella. Lisäksi selvitettiin läpiajon suuntautumista alueen neljän sisääntuloväylän välillä (Paciuksenkatu, Vihdintie sekä Tilkanvierron ja Korppaanmäentien ajoväylät Mannerheimintieltä). Läpiajotutkimus suoritettiin viime vuoden elokuussa arkipäivänä kello 7.00–9.00 ja kello 15.00–18.00 välisenä aikana.  

Tutkimuksen perusteella läpiajon osuus Pikku Huopalahden kokonaisliikennemäärästä on aamu- ja iltapäiväruuhkassa suurehko. Aamun ruuhkahuipputunteina 20–30 % on läpiajavaa liikennettä, sekä iltapäivän ruuhkahuipputunteina 15–30 %. Läpiajo painottuu selvästi aamun tunneille, jolloin liikenne suuntautuu Pikku Huopalahden sisääntuloväyliltä etelään kohti Paciuksenkatua. Iltapäivän paluuliikenteen läpiajo suuntautuu Paciuksenkadulta kohti Tilkanvierron liittymää. Tutkimuksen mukaan Pikku Huopalahden alue ei vaikuttanut ruuhkautuvan tutkimusaikana eikä liikenne jonoutunut liikennevaloissa merkittävästi.  

-Jatkamme Paciuksenkaaren liikenteen seuraamista ja tutkimme erilaisia toimia liikenteen rauhoittamiseksi. Alueelle laaditaan lähivuosina myös liikenneturvallisuusselvitys. Pyöräkatu etuajo-oikeuksineen sekä ajonopeuksia hillitsevät uudet suojatiekorotukset korostavat alueen paikalliskatumaisuutta autoilijoille, mikä voi vähentää läpiajon houkuttelevuutta, sanoo liikenneinsinööri Eero Halonen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta. 

Palautetta katusuunnitelmasta toivotaan 20. helmikuuta mennessä  

Katusuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 7.–20.2.2024 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat kohdassa katu- ja puistosuunnitelmat. Kirjallista palautetta voi lähettää 20.2.2024 mennessä sähköpostitse kaupungin kirjaamoon helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai suoraan suunnittelun tilaajalle jari.hurskainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)    

Luonnosvaiheen jälkeen katusuunnitelmasta laaditaan ehdotus. Katusuunnitelmaehdotus asetetaan keväällä 2024 nähtäville kahden viikon ajaksi kaupunkiympäristön verkkosivulle, jolloin siitä on mahdollista antaa muistutus. Tavoitteena on, että katusuunnitelma hyväksyttäisiin keväällä 2024 ja risteyksen rakentaminen saataisiin liitettyä jo käynnissä olevaan Ratsastien ja Tilkanvierron urakkaan.