Hyppää pääsisältöön

Nuuksion kansallispuiston laajentamismahdollisuuksia selvitetään

Helsingin kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuutta liittää Nuuksion järviylängöllä omistamiaan virkistysalueita osaksi Nuuksion kansallispuistoa. Tavoitteena on turvata alueiden rikkaat luontoarvot ja sujuvoittaa ylläpitoa. Selvityksen tueksi voi jättää huomioita Kerrokantasi-kyselyssä 28.11.2022. asti.
Nuuksion kansallispuisto yhdessä Nuuksion järviylängön kanssa ovat pääkaupunkiseudun merkittävin virkistyskohde ja lähierämaa. Kuva: Jussi Helimäki
Nuuksion kansallispuisto yhdessä Nuuksion järviylängön kanssa ovat pääkaupunkiseudun merkittävin virkistyskohde ja lähierämaa. Kuva: Jussi Helimäki

Helsingin kaupunki ja Metsähallitus selvittävät parhaillaan mahdollisuuksia liittää Nuuksion kansallispuiston läheisyydessä sijaitsevia Helsingin omistamia virkistysalueita osaksi Nuuksion kansallispuistoa. Selvityksessä otetaan huomioon alueiden eri käyttäjien tarpeet. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Helsingin kaupungin omistamat Luukin, Vaakkoin, Salmen, Karjakaivon ja Pirttimäen virkistysalueet sijaitsevat Espoossa ja Vihdissä Nuuksion kansallispuiston välittömässä läheisyydessä. Yhdessä kansallispuiston kanssa alueet muodostavat luonto- ja virkistysarvoiltaan merkittävän ja yhtenäisen kokonaisuuden.

Nuuksion kansallispuisto on nykyisin 5518 hehtaarin laajuinen. Selvitykseen sisältyy Helsingin kaupungin omistamia virkistysalueita enintään yhteensä n. 3000 hehtaaria, jos kaikki alueet liitetään kokonaan.

Kansallispuistot keskeisiä suomalaisessa luonnonsuojelussa

Nuuksion kansallispuisto yhdessä Nuuksion järviylängön kanssa ovat pääkaupunkiseudun merkittävin virkistyskohde ja lähierämaa. Alueen keskeisiä vetovoimatekijöitä ovat monipuolinen luonto, sijainti ja palvelut.

Nuuksion kansallispuistossa käyntimäärä on vuosittain yli 300 000 ja Helsingin kaupungin omistamilla virkistysalueilla kävijämäärät vaihtelevat 50 000 ja 200 000 kävijän välillä, Luukin ollessa alueista vilkkain. Mahdollisen laajennuksen myötä Nuuksion kävijäpaine saadaan hajautettua laajemmalle alueelle, virkistyskäyttöä pystytään ohjaamaan nykyistä kestävämmällä tavalla, herkät luontoarvot turvataan ja käyttösäännöt saadaan yhdenmukaistettua.

Kansallispuistot, jotka säilyttävät ja ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta, ovat keskeinen osa suomalaista luonnonsuojelua ja suojelualueverkkoa. Kansallispuistot ovat myös kansalaisille merkittävä henkireikä virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksineen.

Nuuksion kansallispuiston laajentamista tukee Helsingin kaupungin kiinteistöstrategia, jossa tavoitteena on luopua kaupungin rajojen ulkopuolisesta maanomistuksesta.

Kaupunki pyytää kommentteja selvityksen tueksi

Osana asian valmistelua Helsingin kaupunki käy keskustelua alueella toimivien yrittäjien, luonnonsuojelujärjestöjen sekä harrastusseurojen kanssa. Kommentteja voi jättää myös kaikille avoimessa Kerrokantasi-kyselyssä 28.11.2022 asti.

Nuuksion kansallispuiston laajentamista koskeva selvitys valmistuu vuodenvaihteessa. Jos kansallispuiston laajentamista koskeva maakauppa toteutuisi, päätöksen asiasta tekee Helsingin kaupungin osalta Kaupunginvaltuusto. Kansallispuisto voidaan perustaa vain valtion omistamalle maalle.

Siirry Kerrokantasi-kyselyyn https://kerrokantasi.hel.fi/nuuksio2022

Nuuksion nykyinen kansallispuisto ja Helsingin kaupungin nykyisin omistamat alueet. Kansallispuistoon kuuluvat alueet on merkitty vihreällä.
Nuuksion nykyinen kansallispuisto ja Helsingin kaupungin nykyisin omistamat alueet. Kansallispuistoon kuuluvat alueet on merkitty vihreällä.