Museon puiston leikkipaikalla ja Linnankoskenpuistossa alkavat perusparannusta valmistelevat työt

Loppukesästä alkavissa perusparannushankkeissa puistojen toimintoja laajennetaan ja jäsennellään uudelleen. Ennen varsinaista rakentamista puistoissa tehdään keväällä valmistelevia töitä, joihin sisältyy muutaman huonokuntoisen puun poisto.
Havainnekuva uudistetusta Linnakoskenpuistosta. Kuva: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy
Havainnekuva uudistetusta Linnakoskenpuistosta. Kuva: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Etu-Töölössä Kansallismuseon naapurissa sijaitsevan Museon puiston leikkipaikalla leikkitoiminnot järjestellään uudelleen ja leikkivälineet uusitaan sekä niitä monipuolistetaan. Leikkipaikan aitoja uusitaan, ja luoteiskulmaan tehdään kokonaan aidattu alue pienille lapsille.

Lisäksi puistoon tehdään oleskeluun sopivia puutasoja ja istuskeluryhmiä. Kiviset peikkopatsaat säilytetään puistossa, ja Museokadun varteen sijoitetaan kaksi penkkiä oleskelua varten.

Linnankoskenpuistoon pölyttäjien suosimia kasveja

Nordenskiöldinkadun ja Linnankoskenkadun kulmassa sijaitsevaan Linnankoskenpuistoon tulee uudet mesi- ja siitepölykasveista koostuvat perenna- ja pensasistutukset. Myös nykyinen kasvillisuus säilytetään suurimmalta osin. Puiston pohjoisreunan korkeaa kasvillisuutta karsitaan ja uusitaan, mutta alueen länsiosassa sijaitseva avoin nurmialue säilyy sellaisenaan oleskelunurmena.

Puiston leikkipaikat uusitaan nykyisille paikoilleen, mutta niitä laajennetaan, jäsennellään uudelleen sekä aidataan. Leikkivälineet uusitaan ja niitä monipuolistetaan samalla kun pienille ja isommille lapsille rakennetaan erilliset leikkialueet.

Kuten Museon puistossa, myös Linnankoskenpuistossa oleskelulle ja levähtämiselle varataan tilaa penkein. Puiston luoteisosaan on esitetty tilavaraus kioskille ja sen terassille, jonka läheisyyteen sijoitetaan myös puiston käyttäjille suunnattuja pöytäryhmiä. Puiston kulkureittien varteen tulevat koirien WC:t.

Ennen rakennustöitä puistoista kaadetaan muutamia puita

Rakentamista valmistellaan kaatamalla puistosuunnitelman mukaisesti puita. Linnankoskenpuistosta kaadetaan kaksi kookasta huonokuntoista jalavaa, jotka korvataan uusilla puuistutuksilla. Kuntotutkimuksen mukaan molemmat puut kärsivät jalavanpakurin aiheuttamista vaurioista ja ovat vaaraksi puiston käyttäjille. Toinen puista sijaitsee puiston läntisellä sisäänkäynnillä ja toinen lounaiskulmassa nurmialueen reunalla. Lisäksi puistosta poistetaan huonokuntoinen ja puoliksi kuollut mongolianvaahtera, joka sijaitsee lounaiskulman poistettavan jalavan läheisyydessä. Puiston keskiosasta kaadetaan seitsemän serbiankuusta, jotta näkyvyys puiston eri osien välillä paranee. Alueella tehdään samalla myös puiden hoitoleikkauksia.

Museon puistosta kaadetaan yksi huonokuntoinen lehmus Museokadun varrelta.

Puut kaadetaan 4. huhtikuuta alkavalla viikolla. Urakoitsija ohjaa puistoissa kulkua kaatopäivinä. Puistoalueiden varsinainen rakentaminen alkaa kesän ja syksyn 2024 aikana. Näihin urakoihin liittyvistä kulkujärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä töiden aloitusajankohtia.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Museon puiston leikkipaikan sekä Linnankoskenpuiston puistosuunnitelmat 27. helmikuuta.