Meri-Rastilan monitoimitalon arkkitehtuurikilpailu alkaa

Arkkitehtuurikilpailun kohteena on Vuosaaren Meri-Rastilan monitoimitalo, joka kokoaa alueen palvelut yhteen. Monitoimitalo tulee tarjoamaan tilat peruskoululle, päiväkodille, nuorisotalolle, leikkipuistolle, asukastoiminnalle ja kotihoidon henkilökunnan tarpeisiin. Meri-Rastila on yksi Helsingin kaupungin kaupunkiuudistusalueista.
Meri-Rastilan monitoimitalo on alueella merkittävä. Monitoimitalon arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe alkaa tänään.  Kuva: Tuomas Uusheimo
Meri-Rastilan monitoimitalo on alueella merkittävä. Monitoimitalon arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe alkaa tänään. Kuva: Tuomas Uusheimo

Helsingin kaupunki järjestää yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan monitoimitalon suunnittelusta. Kyseessä on kaupunkiuudistuksen keskeisin palvelutilahanke, joka kokoaa alueen palvelut yhteen. Arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe käynnistyy tänään 30.11.2023 ja päättyy 8.3.2024. Kilpailu on yleinen arkkitehtuurikilpailu ja se on avoin kaikille, joilla on oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan. Kilpailun toinen vaihe alkaa 8.5.2024. 

Uudistuva monitoimitalo sijaitsee Meri-Rastilan uudistuksen kannalta keskeisimmässä mahdollisessa paikassa. Samalla sen ympäristö on myös yksi alueen eniten muuttuvista osista. Monitoimitaloa suunnitellaan nykyisen korttelitalon tontille, joka rajautuu pohjoissivultaan Meri-Rastilan toriin, ja on alueen tärkein urbaani kaupunkitila. Rakennuksen itäsivu liittyy Haruspuistoon, joka on Meri-Rastilan puistoista toiminnallisin. Tulevaisuudessa Meri-Rastilan monitoimitalo tulee palvelemaan uutta laajempaa asukaspohjaa. Tarpeen näkökulmasta muutos on väistämätön. Päiväkodissa on nyt 70 lasta, uudessa 254. Koulussa on nyt 240 oppijaa, uudessa 750. Kilpailualueeseen on myös liitetty kappelirakennus, josta Helsingin seurakuntayhtymä on päättänyt luopua. 

– Kortteliin kootaan iso osa alueen palveluista ja siksi toivomme, että kilpailutehtävästä innostutaan laajasti. Tarkoituksena on saada rakennuksia, jotka luovat alueelle uutta identiteettiä ja kytkeytyvät samalla sen historiaan ja tulevat alueen asukkaille tärkeiksi. Kilpailu on kiinnostava myös siksi, että uuden rakentamisen lisäksi kilpailuohjelmassa annetaan mahdollisuus säilyttää ja muokata alueen vanhoja rakennuksia, joista erityisesti Merirasti-kappeli on asukkaiden kiintymyksen kohteena, sanoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Kohteen ympäristö muuttuu merkittävästi

Arkkitehtuurikilpailun avulla arvioidaan, voidaanko monitoimitalolle asetettuihin tavoitteisiin päästä nykyisiä rakennuksia korjaamalla, muokkaamalla ja laajentamalla – vai päästäänkö parempaan lopputulokseen korvaamalla nykyinen korttelitalo kokonaan uudisrakennuksella. Suunnittelussa tulee huomioida, että kohteen ympäristö muuttuu merkittävästi, ja sovittaa uusi monitoimitaloratkaisu kaavamuutosten mukaisen kaupunkirakenteen osaksi.

Uudesta monitoimitalosta tulee koko kaupunginosaa palveleva oppimis- ja asukaskäytön rakennus, jossa eri toimintojen lomittuminen luo positiivista synergiaa ja yhteistyötä eri palveluntarjoajien ja -käyttäjien kesken.

Kilpailuehdotuksien arvioinnissa painotetaan erityisesti kilpailuehdotuksen kaupunkikuvallisia ja arkkitehtonisia ominaisuuksia, toiminnallisuutta, kokonaistaloudellisuutta ja elinkaariominaisuuksia sekä kestävyyttä sen kaikissa merkityksissä.

Vuosaaren Meri-Rastila on yksi Helsingin kaupungin kaupunkiuudistusalueista.  Kaupunkiuudistusta tehdään sekä kaupunkirakennetta kehittäen että parantaen arjen palvelutarjontaa. Tavoitteena on rakentaa 30 % lisää asuntoja vuoteen 2035 mennessä. Asuinrakentamisen lisäksi alueelle suunnataan palveluita ja investointeja keinona lisätä hyvinvointia ja houkuttelevuutta.

– Tämän kokonaisen korttelin uudistus ja arkkitehtuurikilpailu on Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen käynnissä olevista hankkeista kaikkein tärkein, Sinnemäki sanoo.