Mannerheimintiellä poistetaan katupuita 6. helmikuuta

Puiden poistot liittyvät Mannerheimintien peruskorjaukseen. Puita poistetaan Runeberginkadun ja Nordenskiöldinkadun välillä. Peruskorjauksen toinen vaihe etenee tänne syksyllä 2024.
Katupuita Mannerheimintiellä Sallinkadun kohdalla. Kuva: Mannerheimintien peruskorjaus.
Katupuita Mannerheimintiellä Sallinkadun kohdalla. Kuva: Mannerheimintien peruskorjaus.

Poistettavat puut sijaitsevat kadun itälaidalla ja töiden takia toinen moottoriajoneuvojen pohjoiseen päin kulkeva kaista on poissa käytöstä. Häiriötä pohjoiseen kulkevalle liikenteelle on tiistain 6. helmikuuta ajan.

Liikenteenohjaajat pysäyttävät ja/tai ohjaavat liikenteen työkoneiden ohi. Työssä käytetään nostokoriautoa, koura-autoa ja kaivinkonetta. Töiden on arvioitu kestävän yhden työpäivän. Puut kaadetaan ennen lintujen pesimäkautta. 

Puurivien uusiminen

Mannerheimintien itäreunassa oleva katupuurivi uusitaan kokonaisuudessaan uusien liikennejärjestelyiden sekä kunnallistekniikan saneerauksen vuoksi Töölön kisahallin eteläpäädyn ja Savilankadun risteyksen välillä. Nykyiset puut eivät todennäköisesti selviäisi elinvoimaisina, kun syviä kaivantoja tehdään aivan puiden juuristojen vieressä.

Uusille puille tehdään paremmat kasvualustat, jolloin niillä on nykyistä paremmat edellytykset kasvaa. Uusia puita istutetaan suurin piirtein sama määrä ja ne istutetaan hieman eri kohtaan kadulla.

Näiden lisäksi uusia puita istutetaan remontin jälkeen Ruusankadulle neljä, Savilankadulle neljä ja Toivonkadulle kaksi. Sallinkadulle tulee lisäksi neljä köynnöspylvästä kadun viihtyisyyttä ja vehreyttä lisäämään. Kisahallin päätyyn Mannerheimintielle tulee myös kolme köynnöspylvästä.