Malminkentälle niittyjen väliaikainen hoitosuunnitelma tukemaan luonnon monimuotoisuutta

Kaupunki ottaa usean vuoden tauon jälkeen hoitoon osan Malminkentän niittyalueista. Väliaikaisella niittyjen hoitosuunnitelmalla pysäytetään umpeenkasvu ja palautetaan samalla avoimet alueet, jotka ovat tärkeitä niin linnuille kuin hyönteisillekin.
Niityillä kasvaa monipuolisesti erilaista kasvillisuutta, kuten ahdekaunokkeja. 


 Kuva: Raisa Kyllikki Ranta
Niityillä kasvaa monipuolisesti erilaista kasvillisuutta, kuten ahdekaunokkeja. Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

Helsingin kaupunki tehnyt väliaikaisen hoitosuunnitelman Malminkentän niityille, jotka ovat merkittävä niittykeskittymä Koillis-Helsingissä. Suunnitelmassa määritellään niittyjen hoidon tavoitteet ja toteutus kasvukaudesta 2022 alkaen.

Malminkentän alue on alkanut vesakoitua, sillä aluetta ei ole niitetty viime vuosien aikana säännöllisesti. Hoidon tarkoituksena on säilyttää ja ylläpitää niittyjen kasvillisuutta ja kasvien siemenpankkia sekä muita rakentamista odottavan alueen luontoarvoja.

Tutustu Malminkentän väliaikaiseen niittyjen hoitosuunnitelmaan (pdf)

 

Niittyjen hoito yhteensovitetaan alueen väliaikaiskäytön ja luontoarvojen kanssa

Malminkentän alueen niittyjen hoito aloitetaan marraskuussa 2022 nurmialueen niitolla kenttäalueen eteläosassa. Loppusyksyllä tai talvella tavoitteena on poistaa vesakkoa arvokkailta niityiltä umpeenkasvun estämiseksi.

Niittyjen hoito yhteensovitetaan alueen väliaikaiskäytön ja luontoarvojen kanssa. Tapahtumatoiminta keskitetään luontoarvoiltaan vähäisimmille alueille, ja tapahtumakäytössä oleva alue hoidetaan toimintanurmena.

Kaupunki tekee säännöllisesti selvityksiä Malminkentän luontoarvoista. Hoitosuunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan täydentyvien lajitietojen ja luontoarvojen perusteella.

Malminkenttä laajassa väliaikaiskäytössä ennen suunniteltua asuinrakentamista

Malminkentän alue on Helsingin uuden yleiskaavan merkittävä uusi asuntorakentamisalue, sillä sinne on suunniteltu rakennettavan noin 13 500 uutta asuntoa 25 000 asukkaalle. Asemakaavoitus ja sitä seuraava rakentamisvaihe on nyt kaavoitus- ja esirakentamisvaiheessa. Uusien asuinalueiden rakentaminen kestää noin 25–30 vuotta.

Malminkenttä on laajassa väliaikaiskäytössä ennen alueelle suunniteltua asuinrakentamista. Kaupunki avasi kenttäalueen asukkaiden virkistyskäyttöön helmikuussa 2022(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), ja alue palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana rakennustöiden aikana. Kenttäalueen ympäristöön on valmistumassa pian uudet kuntoilu- ja leikkipaikat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), minkä lisäksi kenttäaluetta kiertävän ulkoilureitin läheisyyteen suunnitellaan näköalatornia ja Helsinki-huussia(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) asukkaiden idean mukaisesti.

Pelastuslaitoksen toiminta jatkuu Malmin pelastusasemalla, ja pelastuslaitos käyttää päivittäin hälytysajoreittejä kentän poikki. Kenttäalueella on myös väliaikaisia Stadin ammattiopiston logistiikka-alan koulutuksen työ- ja ajoharjoittelutiloja.

Lisäksi kenttäalueelle on suunniteltu ja osin toteutettukin erilaisia rakentamiseen liittyviä varasto- ja logistiikka-alueita.

Lisätietoa uudistuvasta Malmista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)