Maksuton harrastaminen pysyväksi toimintamalliksi Helsingin peruskouluissa

Koulupäivän jälkeiset maksuttomat harrastukset jatkuvat jälleen kaikissa Helsingin peruskouluissa. 3.–9. luokkien oppilaat voivat valita yli 30 erilaisesta harrastuksesta itselleen mieluisan. Kirjaus nuorisolakiin vakiinnuttaa Harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan pysyväksi toimintamuodoksi Helsingissä.
Oppilaita tekemässä yhdessä taidetta.
Kuva: Juho Nurmi

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koordinoimasta Harrastamisen Suomen mallin toiminnasta on tullut pysyvä toimintamuoto Helsingissä. Harrastamisen Suomen mallin kirjaaminen 1.1.2023 voimaan tulleeseen nuorisolakiin takaa koulupäivän yhteyteen nivotun maksuttoman harrastustoiminnan jatkuvuuden. 

– Harrastamisen Suomen mallin kirjaaminen nuorisolakiin turvaa mallin pysyvyyden ja mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen”, iloitsee aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin kaupungin nuorisopalvelusta. 

Helsingin peruskouluissa tarjottava harrastusvalikoima perustuu oppilaiden toiveisiin. Lasten ja nuorten toiveet on selvitetty valtakunnallisen koululaiskyselyn ja kaupungin omien koulukohtaisten kyselyjen kautta. Valikoimassa on yli 30 erilaista harrastusta, joista oppilaat voivat valita itselleen mieluisan. Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa Helsingissä mukana olleilta oppilailta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. 

– Oon halunnut harrastaa kiipeilyä pitkään ja tykkään tästä harrastuksesta, kertoo Kalasataman peruskoulun 7. luokan oppilas toiveharrastuksensa toteutumisesta. 

– Tämä harrastus on niin eeppinen, että tippuu blehat Cledokselta!, kuvailee eräs 10-vuotias oppilas kuvataideharrastusta, johon hän osallistuu kerran viikossa Montessorikoululla. Nämä ilahduttavat harrastajien kommentit ovat syksyn 2022 palautekyselystä.  

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden lisääminen. Toimintamallin kautta halutaan tavoittaa etenkin niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastuksia. 

– Tänä vuonna tiivistämme yhteistyötä etsivän harrastustyön nuorisotyöntekijöiden ja koulujen oppilashuollon kanssa. Tavoitteenamme on löytää lisää harrastamattomia lapsia ja nuoria harrastusten pariin, kertoo Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden projektipäällikkö  Irma Sippola

Harrastustoiminnan järjestäminen koulujen tiloissa ja niiden lähiympäristössä madaltaa kynnystä osallistua harrastukseen. Tämä on erityisen tärkeää niille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmilla ei ole mahdollisuuksia tukea harrastamista.  

– Harrastamisesta koulupäivien yhteydessä on tullut luonteva osa kouluilla järjestettävää toimintaa, sanoo Helsingin kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö  Kimmo Mustonen.

– Harrastusten positiiviset vaikutukset heijastuvat koulutyöhön ja oppimiseen, joten Harrastamisen Suomen mallin vakiintuminen pysyväksi toimintamuodoksi on erittäin tärkeä asia lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta”, Mustonen jatkaa. 

Helsingissä on myös yli 60 nuorisotaloa ja toimipaikkaa, joissa järjestetään nuorille suunnattuja maksuttomia harrastuksia ja muuta toimintaa.  Tutustu Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden järjestämään monipuolisen harrastustarjontaan nuorten.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)-sivustolla.